Uchwała Programowa ZBP na lata 2020-2023

Wydarzenia

23 kwietna br, XXXIII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich przyjęło Uchwałę Programową w sprawie głównych kierunków działania w latach 2020 – 2023

23 kwietna br, XXXIII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich przyjęło Uchwałę Programową w sprawie głównych kierunków działania w latach 2020 – 2023

Walne Zgromadzenie zaapelowało do wszystkich banków - członków #ZBP o aktywne zaangażowanie na rzecz realizacji strategii opisanej w przyjętym dokumencie, który wszedł w życie w momencie jego uchwalenia

We wstępie dokumentu zdefiniowano uwarunkowania w jakich przychodzi działać sektorowi, a w szczególności uwarunkowania makroekonomiczne polskiej gospodarki.

A także zmiany gospodarcze, strukturalne oraz polityczne zachodzące na  świecie i w Unii Europejskiej, restrykcyjne i zmieniające się warunki prawne oraz ekonomiczno-regulacyjne, jak również wzrost obciążeń skutkujący spadkiem rentowności, ograniczeniem finansowania gospodarki i jej innowacyjności, czy nowe podejście do prowadzenia polityki gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w obszarze zrównoważonego rozwoju i projektów ekologicznych.

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, uwzględniając kierunki rozwoju banków, określiło na nową kadencję  cele strategiczne samorządu bankowego.

W tej liczbie: racjonalizację oraz poprawę otoczenia ekonomicznego i prawnego funkcjonowania banków, a także wspieranie działań zapewniających ich aktywny udział w finansowaniu wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo banków oraz ich klientów.

Celami strategicznymi są też: aktywny udział w kształtowaniu regulacji na poziomie Unii Europejskiej, rozbudowa infrastruktury oraz przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, wreszcie wspieranie gospodarki krajowej w procesie przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Szczegółowe zadania w ramach przyjętej strategii odwołują się do pięciu obszarów działania Izby, a mianowicie; prawno-regulacyjnego, ekspercko-systemowego i edukacyjnego, wizerunkowego i relacji z klientami, infrastruktury sektora bankowego i statutowej działalności gospodarczej oraz sfery organizacyjnej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie zaapelowało do wszystkich banków - członków ZBP o aktywne zaangażowanie na rzecz realizacji strategii opisanej w przyjętym dokumencie, który wszedł w życie w momencie jego uchwalenia.

Udostępnij artykuł: