Szkoły wyższe: współpraca z biznesem to priorytet

Gospodarka

Fot. stock.adobe.com/Pressmaster

Promowanie dostępu do rynku pracy dzięki umowom z przedsiębiorcami, digitalizacja zasobów i lepsze zaplecze do badań naukowych – to priorytety dla uczelni wyższych wskazane przez naukowców z całego świata zapytanych przez IPSOS.

Dla 2/3 naukowców współpraca uczelni i biznesu to priorytet

Badanie IPSOS przeprowadzono na ponad 9 tys. członków społeczności akademickich w 19 krajach. Wynika z niego, że według naukowców trzy najważniejsze zadania jakie ma przed sobą uniwersytet to: kształcenie specjalistów w swoich dziedzinach, digitalizacja zasobów naukowych oraz promowanie dostępu do rynku pracy m.in. poprzez umowy zawierane z przedsiębiorcami. Dzięki temu szkoły wyższe mają wpływ na kształtowanie społeczeństwa i mogą łatwiej odpowiadać na zmieniające się otoczenie. Kluczowy jest również łatwy dostęp do badań naukowych, które powinny być lepiej dofinansowane.

Badanie IPSOS jest tłem do rozmów podczas IV Międzynarodowego Spotkania  Rektorów w Salamance „Universia 2018” zorganizowano pod hasłem „Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość”.

Celem spotkania w Salamance jest wypracowanie wizji uniwersytetu przyszłości, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby społeczne i rynku pracy, miał lepsze zaplecze do badań naukowych oraz będzie zdigitalizowany.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Grupy Santander, która według raportu Varkey/UNESCO-Fortune 500 jest największym na świecie mecenasem nauki.

Źródło: Bank Zachodni WBK

 

Udostępnij artykuł: