Szkoły wyższe: współpraca z biznesem to priorytet

Gospodarka

Promowanie dostępu do rynku pracy dzięki umowom z przedsiębiorcami, digitalizacja zasobów i lepsze zaplecze do badań naukowych – to priorytety dla uczelni wyższych wskazane przez naukowców z całego świata zapytanych przez IPSOS.

Fot. stock.adobe.com/Pressmaster

Promowanie dostępu do rynku pracy dzięki umowom z przedsiębiorcami, digitalizacja zasobów i lepsze zaplecze do badań naukowych – to priorytety dla uczelni wyższych wskazane przez naukowców z całego świata zapytanych przez IPSOS.

Dla 2/3 naukowców współpraca uczelni i biznesu to priorytet

Badanie IPSOS przeprowadzono na ponad 9 tys. członków społeczności akademickich w 19 krajach. Wynika z niego, że według naukowców trzy najważniejsze zadania jakie ma przed sobą uniwersytet to: kształcenie specjalistów w swoich dziedzinach, digitalizacja zasobów naukowych oraz promowanie dostępu do rynku pracy m.in. poprzez umowy zawierane z przedsiębiorcami. Dzięki temu szkoły wyższe mają wpływ na kształtowanie społeczeństwa i mogą łatwiej odpowiadać na zmieniające się otoczenie. Kluczowy jest również łatwy dostęp do badań naukowych, które powinny być lepiej dofinansowane.Badanie IPSOS jest tłem do rozmów podczas IV Międzynarodowego Spotkania  Rektorów w Salamance „Universia 2018” zorganizowano pod hasłem „Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość".

Celem spotkania w Salamance jest wypracowanie wizji uniwersytetu przyszłości, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby społeczne i rynku pracy, miał lepsze zaplecze do badań naukowych oraz będzie zdigitalizowany.Wydarzenie odbywa się pod patronatem Grupy Santander, która według raportu Varkey/UNESCO-Fortune 500 jest największym na świecie mecenasem nauki.

Źródło: Bank Zachodni WBK

 
Udostępnij artykuł: