Uczymy się od siebie nawzajem

Samorząd

Konferencja gdańska Innowacje konkurencyjność, rozwój, która odbyła się 9 października b.r. w jelitkowskim Posejdonie spełniła oczekiwania organizatorów i zaproszonych gości. Tym razem uwaga zebranych skoncentrowała się na wystąpieniu inaugurującym spotkanie i wystąpieniu Jacka Ratajczyka zamykającym merytoryczna agendę.

Spotkanie z samorządowcami, po module edukacyjnym, który licznie zebrana młodzież- w tej liczbie z macierzystego liceum niżej podpisanego, skwitowała brawami, otworzyła pani Małgorzata Sobolew z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego. Prelegentka, na co dzień kierująca zespołem odpowiedzialnym za planowanie strategiczne zaprezentowała wyniki badań opracowanych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową przez Zespół pod kierownictwem prof. Wojciecha Misiąga. Komparatystyczne studium obrazuje zróżnicowanie potencjału inwestycyjnego powiatów województwa pomorskiego, gdzie zdecydowanym liderem okazuje się być Sopot.

 

121011.gdansk.01.500x331

Młodzież dopisała

 

Paradoksalnie w miejscowościach słabiej zurbanizowanych i legitymujących się relatywnie wysokim bezrobociem, jak w Nowym Dworze, ów potencjał rozwojowy pozostaje niewykorzystanym potencjale, podczas gdy inne ośrodki – jak Wejherowo- nie wytrzymują konkurencji z trójmiejska aglomeracją. W konkluzji reprezentantka Marszałka Mieczysława Struka, który objął nasz projekt Honorowym Patronatem, stwierdziła, że zamówione badanie stanowi rodzaj fotografii, która posłuży do dalszych prac analitycznych i planistycznych. Naturalnym uzupełnieniem omówionej prezentacji okazało się wystąpienie dedykowane wybranym aspektom działania JST i propozycjom usprawnień, zwłaszcza w obszarze zakupu dóbr i usług realizowanego w ramach wsparcia realizacji statutowych zadań.

 

121011.gdansk.02.500x331

Małgorzata Sobolew podczas wystąpienia

 

121011.gdansk.03.500x331

Wyraziste okazały się wystąpienia Xentivo i Mennicy Polskiej. Autorzy, odpowiednio Maciej Żurek i Paweł Kozłowski, których prezentacje przeplatały się z realizowanymi w formule seminaryjnej wykładami problemowymi zaintrygowali i zaciekawili tym razem zebranych, nie tylko zakresem oferty dedykowanej samorządom, ale formą jej omówienia. To efekt rozmów i wymiany poglądów po pierwszym spotkaniu w Poznaniu.

 

121011.gdansk.04.500x331

Maciej Żurek prezentuje potencjał systemów informatycznych w procesie obsługi mieszkańców

 

W kuluarach nie brakowało uwag wskazujących na potrzebę dalszego profilowania tematyki prezentacji i doboru uczestników. To jednak bardziej melodia przyszłości, uzależniona również od wsparcia samorządowych reprezentacji, na co nie ukrywam liczymy.

 

121011.gdansk.05.500x331

Stoiska wystawców cieszyły się zainteresowaniem

 

121011.gdansk.06.500x331

 

121011.gdansk.07.500x331

Organizatorzy uwijali się „jak w ukropie”

 

 

121011.gdansk.08.500x331

Kuluary żyły własnym życiem

 

 

121011.gdansk.09.500x331

Jacek Ratajczyk przekonywał, że „niemożliwe jest możliwe”

 

Miłym akcentem wieńczącym debatę było wręczenie wyróżnień „Gmina/Miasto Dbające o Finanse Mieszkańców”.

121011.gdansk.10.500x331

121011.gdansk.11.500x331

Maciej Małek

Udostępnij artykuł: