Udana emisja obligacji Alior Banku

Z rynku

Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje podporządkowane serii P2A, liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez inwestorów przekroczyła łączną liczbę obligacji dostępnych w ramach tej oferty. Tym samym okres przyjmowania zapisów został skrócony do 28 listopada, w miejsce pierwotnie planowanego 8 grudnia 2017 r.

Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje podporządkowane serii P2A, liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez inwestorów przekroczyła łączną liczbę obligacji dostępnych w ramach tej oferty. Tym samym okres przyjmowania zapisów został skrócony do 28 listopada, w miejsce pierwotnie planowanego 8 grudnia 2017 r.

Zapisy na obligacje serii P2A o łącznej wartości nominalnej 150 mln złotych rozpoczęły się 27 listopada bieżącego roku. Już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów pula oferowanych obligacji podporządkowanych Banku została wyczerpana. W związku z tym, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym, zapisy złożone w dniach 27 i 28 listopada zostaną odpowiednio zredukowane.W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A, Bank przyspieszył także termin przydziału obligacji serii P2A, który nastąpi około 30 listopada 2017 r.

To już kolejna w tym półroczu udana emisja obligacji Alior Banku. W sierpniu przeprowadziliśmy emisję obligacji zwykłych na kwotę 250 mln złotych, a w październiku dwie emisje obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 600 mln złotych. Przy każdej z tegorocznych emisji udało nam się uzyskać marżę znacznie niższą niż w latach ubiegłych, a popyt istotnie przekroczył wartość oferowanych papierów. Świadczy to o bardzo pozytywnym postrzeganiu naszej instytucji przez inwestorów – komentuje Filip Gorczyca, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. – Dzięki przeprowadzonym emisjom, Alior Bank zaspokoił już swoje potrzeby w zakresie kapitału Tier 2 w horyzoncie strategii i nie przewiduje dalszych emisji obligacji podporządkowanych w najbliższym czasie – deklaruje Filip Gorczyca.

Alior Bank

 
Udostępnij artykuł: