Udany rok dla branży flotowej

Finanse i gospodarka

Pomimo niepokojących sygnałów dochodzących z polskiej gospodarki, w 2012 roku firmy flotowe odnotowały dobre wyniki. Jak pokazują dane Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)1, w 2012 r. wzrost w branży flotowej wyniósł 9 proc.

Pomimo niepokojących sygnałów dochodzących z polskiej gospodarki, w 2012 roku firmy flotowe odnotowały dobre wyniki. Jak pokazują dane Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)1, w 2012 r. wzrost w branży flotowej wyniósł 9 proc.

Piętnaście firm flotowych zrzeszonych w PZWLP zarządzało łącznie 104 977 pojazdami. Dane te odnoszą się do trzech kategorii usług składających się wynajem długoterminowy. W kategorii full service leasing (FSL) łącznie odnotowano 83.696 aut, w leasingu z serwisem (LS) - 11.239, natomiast w wyłącznym zarządzaniu (FM) - 10.042 samochodów. Licząc rok do roku firmy zrzeszone w PZWLP zwiększyły floty o 11 761 samochodów. Sprzedaż rozkładała się we wszystkich kwartałach na podobnym poziomie.

Firmy z sektora CFM zarejestrowały o 3,13 proc, więcej aut osobowych w porównaniu do 2011. Mówią o tym dane Instytutu Samar2.

Spółka Carefleet, działająca na polskim rynku flotowym od 2004, posiada 6 proc. udział w całym sektorze flotowym, przy czym jej udziały dynamicznie rosną. W 2012 r. zarządzała łącznie 8712 pojazdami, odnotowując dynamikę wzrostu na poziomie +9,7 proc.

"Jak pokazują wyniki roczne, branża flotowa rozwija się w stabilnym tempie. Pomimo pogarszającej się w ostatnim czasie sytuacji w gospodarce, popyt na usługi CFM nie słabnie. Wynika to z faktu, że flota jest istotnym elementem dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. A korzystają z niej zarówno firmy potrzebujące kilku samochodów jak i te, które wymagają floty składającej się z kilkudziesięciu bądź kilkuset aut" - powiedział Frederic Lustig prezes Zarządu Carefleet S.A.

Z obserwacji firmy wynika, ze stale zwiększa się rynek usług typu full service leasing (FSL), będący najbardziej kompleksowym z produktów dostępnych na rynku Car Fleet Management. Umowy takie stanowiły większą cześć podpisanych kontraktów i według prognoz pozostaną głównym stabilizatorem wzrostu w 2013 r. Klienci Carefleet najczęściej wybierali samochody z segmentów B oraz C.

Źródło: Carefleet S.A. 

(1) Wyniki branży flotowej za 2012 roku, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
(2) "Polski rynek motoryzacyjny w liczbach", Instytut badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, grudzień 2012
w 2012 r. 55,9 proc. wszystkich aut zostało zarejestrowanych przez firmy (151 267 pojazdów). Wśród nich, 38,7 proc. aut (58 650 sztuk) zostało zarejestrowanych bezpośrednio przez firmy, 40,1 proc. (60 735 sztuk) w ramach leasingu natomiast w zakresie Car Fleet Management - 21,1 proc. (31 882 sztuk).

Udostępnij artykuł: