UE zainwestuje 134 mln euro, aby wesprzeć współpracę w regionie północnego odcinka granicy polsko-niemieckiej

Finanse i gospodarka

Komisja Europejska przyjęła nowy program współpracy transgranicznej ("Interreg") "Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska", w ramach którego dostępne będą środki w wysokości 157,6 mln euro, z czego ponad 134 mln euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na obszarach wzdłuż granicy polsko-niemieckiej będą realizowane łącznie trzy programy współpracy transgranicznej wspierane z funduszy regionalnych UE na lata 2014-2020.

Komisja Europejska przyjęła nowy program współpracy transgranicznej ("Interreg") "Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska", w ramach którego dostępne będą środki w wysokości 157,6 mln euro, z czego ponad 134 mln euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na obszarach wzdłuż granicy polsko-niemieckiej będą realizowane łącznie trzy programy współpracy transgranicznej wspierane z funduszy regionalnych UE na lata 2014-2020.

Komisarz ds. rozwoju regionalnego, Corina Cre?u, powiedziała z tej okazji: Inwestycje w ramach tego programu umożliwią Niemcom i Polsce zacieśnienie współpracy transgranicznej i stworzą wiele możliwości zarówno dla obywateli Niemiec, jak i Polski, zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy i zrównoważony rozwój. Bez wątpienia program przyczyni się do poprawy jakości życia codziennego ludzi zamieszkujących po obu stronach granicy.

Program umożliwi podjęcie wspólnych wyzwań i stworzy nowe możliwości. Większa współpraca instytucji publicznych po stronie polskiej i niemieckiej zmniejszy istniejące bariery językowe i społeczno-kulturowe. Program przyczyni się także do ulepszenia istniejących transgranicznych połączeń drogowych. Przewiduje się w nim także wspieranie i promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, szczególnie poprzez wspólne działania w dziedzinie turystyki. Ponadto dzięki programowi powstanie oferta wspólnych kursów szkoleniowych i wspólnego kształcenia, począwszy od edukacji przedszkolnej aż po kształcenie uniwersyteckie, w tym uczenie się przez całe życie. Pomoże to w tworzeniu zasobów wykwalifikowanej siły roboczej.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: