Uhonorowano emerytowanych i nowo powołanych prezesów Banków Spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, które odbyło się 26 czerwca 2019 r., uroczyście pożegnano prezesów odchodzących na emeryturę oraz powitano ich następców.

Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS
Fot. Bank BPS

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, które odbyło się 26 czerwca 2019 r., uroczyście pożegnano prezesów odchodzących na emeryturę oraz powitano ich następców.

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem #BPS, pożegnano prezesów odchodzących na emeryturę oraz powitano ich następców #BankBPS

Za lata współpracy podziękowania otrzymały:
 • Maria Waliszek z Banku Spółdzielczego w Warcie
 • Eugeniusz Antoniuk z Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym
 • Henryk Ducki z Banku Spółdzielczego w Kałuszynie
 • Jan Jawiński z Banku Spółdzielczego w Węgorzewie
 • Stanisław Kłapeć z Nadsańskiego Banku Spółdzielczego
 • Władysław Mikucewicz z Banku Spółdzielczego w Lubartowie
 • Władysław Starzyński z Banku Spółdzielczego w Ozorkowie
 • Zbigniew Wielgosz z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

Nie była obecna podczas Zgromadzenia Prezesów, ale również w ostatnim czasie przeszła na emeryturę Anna Poniatowska z Banku Spółdzielczego w Łapach.Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Banku BPS uhonorowała Annę Poniatowską, Marię Waliszek, Eugeniusza Antoniuka, Henryka Duckiego oraz Jana Jawińskiego diamentowymi odznaczeniami za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej. Pozostali prezesi otrzymali te odznaczenia w latach poprzednich.Więcej najnowszych wiadomości o Grupie BPS >>>

Uroczyście powitano prezesów Banków Spółdzielczych powołanych do pełnienia funkcji od ostatniego Zgromadzenia Prezesów:
 • Marlenę Ditrich-Wojakowską, prezes Banku Spółdzielczego w Tworogu
 • Renatę Machowską, prezes Banku Spółdzielczego w Rymanowie
 • Joannę Sosnowską, prezes Banku Spółdzielczego w Ełku
 • Annę Zakrzewską, prezes Banku Spółdzielczego w Łapach
 • Bogusławę Żurkowską, prezes Banku Spółdzielczego w Suchowoli
 • Pana Marka Antoniuka, prezesa Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym
 • Marcina Duckiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Kałuszynie
 • Macieja Obrębskiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Poddębicach
 • Lecha Samulskiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu
 • Wojciecha Wolskiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Węgorzewie
 • Dariusza Wójcika, prezesa Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego.
Wszystkim uhonorowanym osobom pamiątkowe listy gratulacyjne wręczyli Edward Tybor, przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS, Adam Dudek, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS oraz Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku BPS.
Udostępnij artykuł: