Uhonorowano emerytowanych i nowo powołanych Prezesów z Grupy BPS

Bankowość spółdzielcza

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, które odbyło się 4 grudnia 2019 r., uroczyście pożegnano Prezesów odchodzących na emeryturę oraz powitano nowych Prezesów.

Emerytowani-Prezesi-BS
Fot. Grupa BPS

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, które odbyło się 4 grudnia 2019 r., uroczyście pożegnano Prezesów odchodzących na emeryturę oraz powitano nowych Prezesów.

#GrupaBPS: Związek Banków Polskich uhonorował Zdzisława Kupczyka Odznaką Honorową. W imieniu Zarządu ZBP Odznakę wręczył Włodzimierz Kiciński #ZdzisławKupczyk #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Za lata współpracy podziękowania otrzymali:Janina Zawodnik z Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach; Michał Gromek z Banku Spółdzielczego w Łochowie; Ryszard Rościński z Banku Spółdzielczego w Konstantynowie, Jan Sprycha z Banku Spółdzielczego w Krzywdzie.Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Banku BPS uhonorowała: Janinę Zawodnik, Michała Gromka oraz Ryszarda Rościńskiego  - diamentowymi odznaczeniami za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej.Jan Sprycha otrzymał odznaczenie w kwietniu 2019 r.

Uroczyście powitano Prezesów Banków Spółdzielczych powołanych do pełnienia funkcji od ostatniego Zgromadzenia Prezesów:Agnieszkę Kokoszę, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,Danutę Pawlik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach,Małgorzatę Włodarczyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie,Rafała Szopińskiego, Prezesa Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego.
Nowi-Prezesi-BPS

Fot. Grupa BPS

Uczestnicy Zgromadzenia Prezesów złożyli także podziękowania Panu Zdzisławowi Kupczykowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku BPS.Związek Banków Polskich uhonorował Pana Zdzisława Kupczyka Odznaką Honorową.W imieniu Zarządu ZBP Odznakę wręczył Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.Wszystkim uhonorowanym osobom gratulacje złożyli Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS, Adam Dudek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS oraz Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.
Prezes-Kupczyk-850-pozegnanie

Fot. Grupa BPS

 
Źródło: Grupa BPS
Udostępnij artykuł: