Ujemne stopy dla posiadaczy kredytów hipotecznych

Finanse osobiste

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego sprawia, że Euribor (Euro Interbank Offer Rate), czyli referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym strefy euro, od maja 2015 roku jest ujemna. Obecnie 3-miesięczny Euribor wynosi -0,535%. Stopa ta jest podstawą między innymi ustalania wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych.

euro, banknoty
Fot. stock.adobe.com / weyo

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego sprawia, że Euribor (Euro Interbank Offer Rate), czyli referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym strefy euro, od maja 2015 roku jest ujemna. Obecnie 3-miesięczny Euribor wynosi -0,535%. Stopa ta jest podstawą między innymi ustalania wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych.

Ujemne stopy pomagają uzyskać tanie finansowanie firmom oraz rządom. Zachęcają gospodarstwa domowe do pożyczania i wydawania pieniędzy. Sprawiają też, że na pożyczce zarabia nie bank, ale pożyczkobiorca.

Przed wybuchem pandemii spodziewano się wzrostu stóp procentowych, ale gdy gospodarka europejska znalazła się w kryzysie, spowodowanym wprowadzonymi przez rządy blokadami, a EBC zwiększył zakupy obligacji, stopy stały się jeszcze niższe.

W rezultacie pożyczkobiorcy w kilku krajach otrzymują odsetki od swoich pożyczek.

W Portugalii niektóre banki dopłacają posiadaczom kredytów hipotecznych

Według Deco – lizbońskiej firmy, zajmującej się prawami konsumentów, już w 2019 roku było w Portugalii 30 tys. umów na kredyty hipoteczne z ujemnymi stopami.

Dziś jest ich prawdopodobnie dwukrotnie więcej. Wynika to z faktu, że większość umów kredytowych przewiduje zmienne stopy procentowe powiązane ze stopami referencyjnymi, przede wszystkim Euriborem.

W Portugalii w 2018 r. parlament uchwalił prawo, które nakazuje bankom uwzględnienia ujemnych stóp procentowych

Portugalska państwowa korporacja bankowa Caixa Geral de Depósitos SA (druga co do wielkości grupa bankowa w Portugalii) podała, że ​​około 12% jej umów hipotecznych ma obecnie ujemne stopy procentowe. Liczba takich umów wzrosła w ubiegłym roku o 50%.

Klienci dopłacają do oszczędności w bankach

W nieco innej sytuacji są banki w Hiszpanii, gdzie większość kredytów hipotecznych jest również powiązana z Euriborem. Tyle, że w Hiszpanii przyjęto ustawę, która zapobiega spadkowi stóp poniżej zera.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych może tam spaść do zera, ale nie staje się ujemne, nawet jeżeli z algorytmu ustalania odsetek, powiązanego z Euribor wynika, że ujemne być powinny.

Tymczasem w Portugalii w 2018 r. parlament uchwalił prawo, które nakazuje bankom uwzględnienia ujemnych stóp procentowych.

Banki w Danii i kilku innych krajach - zaczęły pobierać odsetki od depozytów

Ujemne oprocentowanie kredytów hipotecznych występuje też w Danii, która nie jest w strefie euro, ale duńska korona jest powiązana z euro mechanizmem ERM II i stopy są ujemne. Klienci płacą jednak bankom opłaty administracyjne, które z nadwyżką rekompensują ujemne stopy procentowe.

Ponad połowa kredytów hipotecznych jednej z największych duńskich instytucji finansowych  – Nykredit – ma ujemne oprocentowanie. W styczniu b.r. stopa wynosi minus 0,26%, co jest odejmowane od opłaty administracyjnej, wynoszącej 0,6%.

Z drugiej strony – banki  w Danii i kilku innych krajach - zaczęły pobierać odsetki od depozytów.

W Polsce średnie oprocentowanie depozytów gospodarstw domowych wynosi 0,5%, ale uwzględniając opłaty za prowadzenie rachunków i różne operacje, w wielu bankach dopłaca się do trzymanych w nich oszczędności.  

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: