UKNF na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Finanse i gospodarka

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego już po raz piąty organizuje swój panel dyskusyjny, a temat tegorocznej debaty brzmi "Kto odpowiada za światowy kryzys ? bankierzy czy politycy?".

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego już po raz piąty organizuje swój panel dyskusyjny, a temat tegorocznej debaty brzmi "Kto odpowiada za światowy kryzys ? bankierzy czy politycy?".

Podobnie jak w latach ubiegłych, zaproponowana przez UKNF debata będzie okazją do zastanowienia się nad ważnymi i aktualnymi z punktu widzenia rynków finansowych aspektami światowej gospodarki.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w tym roku reprezentować będzie p. Andrzej Reich, członek zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK w UKNF Jeśli będą Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wywiadu z p. Reichem, zapraszam do kontaktu. P. Andrzej Reich jest pierwszym Polakiem we władzach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i specjalizuje się w tematyce bankowej, a szczególnie w procesie tworzenia się jednolitego nadzoru bankowego na poziomie unijnym.

Udostępnij artykuł: