UKNF: nowa metodyka oceny ryzyka nie wpłynie na politykę dywidendową ubezpieczycieli

Gospodarka / Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dokona oceny ryzyka (BION) zakładów ubezpieczeń za 2018 rok według nowej metodyki. Prace nad nową metodyką są obecnie finalizowane. Nie wpłynie ona na założenia polityki dywidendowej ubezpieczycieli, poinformowała ISBnews dyrektor zarządzająca Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF Dagmara Wieczorek-Bartczak.

#KNF dokona oceny ryzyka #BION zakładów ubezpieczeń za 2018 rok według nowej metodyki #ubezpieczenia @uknf

„Chcemy ocenić zakłady według nowej metodyki BION już za rok 2018. Prace nad stworzeniem metodyki są na ukończeniu. W czerwcu chcemy przedstawić nową metodykę, która uwzględnia już uwagi i propozycje sektora, bo takowe dostaliśmy i w tej chwili je analizujemy. Wstępną ocenę chcemy przekazać zakładom ubezpieczeń w pierwszym tygodniu września tak, żeby mieć możliwość spotykania się z zakładami, przed przesłaniem ostatecznej BION. Jest to realizacja postulatu rynku, by ubezpieczyciele mieli szansę spotykać się z nami, zanim zostanie wydana ostateczna ocena. Zakładamy, że ostatni kwartał br. będzie przeznaczony przez zakłady na ustanowienie harmonogramu i implementację działań wynikających z otrzymanej oceny” – powiedziała Wieczorek-Bartczak.

Pełna ocena BION będzie wykonywana co najmniej raz na 3 lata

Według założeń UKNF, pełna ocena BION (jakościowa i ilościowa) będzie wykonywana co najmniej raz na 3 lata dla wszystkich podmiotów. Dla systemowo istotnych zakładów, bądź dla zakładów o wysokiej lub o podwyższonej intensywności działań nadzorczych będzie wykonywana co roku. Dla reszty zakładów, pomiędzy pełną oceną BION dokonywana będzie ocena uproszczona, tj. oparta na wskaźnikach ilościowych.

Polityka dywidendowa

Jak poinformowała dyrektor z UKNF, nowa metodyka BION nie wiąże się ze zmianą założeń polityki dywidendowej dla zakładów ubezpieczeń.

„Polityka dywidendowa jest dokumentem przedstawiającym kryteria, które musi spełniać zakład, aby móc wypłacić dywidendę. Nie przewidujemy zmiany w zakresie podejścia Urzędu do polityki dywidendowej dla zakładów ubezpieczeń w 2019 roku. Zmiana metodyki BION nie powoduje automatycznie zmian polityki dywidendowej. BION jest narzędziem oceny ryzyka w działalności zakładów. Mając na uwadze nasze doświadczenia z poprzednio dokonanych ocen oraz postulaty rynku, podjęliśmy decyzje o zmianie metodyki BION, aby jeszcze lepiej móc ocenić ryzyko w działalności zakładów. To właśnie legło u podstaw tej rewizji. Jak poprzednio, możliwość wypłaty dywidendy będzie uzależniona m.in. od otrzymanej, tym razem, nowej oceny BION” – powiedziała Wieczorek-Bartczak.

Dyrektor wskazała, że jednym z założeń rewizji metodyki BION jest ograniczenie zakresu dodatkowych informacji przekazywanych do organu nadzoru na potrzeby oceny.

„Oznacza to, że będziemy dużą wagę przykładać do oceny jakości i poprawności sprawozdawczości przekazywanej przez zakłady w ramach Solvency II (m.in. SFCR i RSR). Mamy nadzieję, że spowoduje to podwyższenie jakości sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń” – dodała.

Udostępnij artykuł: