UKNF: prawie 77,7 proc. aktywnych klientów poniosło stratę na rynku Forex w 2020 r.

Gospodarka

Ponad 3/4 (77,7%) aktywnych klientów (rezydentów polskich i zagranicznych) poniosła stratę na transakcjach na rynku Forex w 2020 roku. Średni wynik przypadający na jednego aktywnego klienta w 2020 roku wyniósł - 11 370 zł wobec -6 354 zł rok wcześniej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Inwestor i napis Forex
Fot. stock.adobe.com/wsf-f

Ponad 3/4 (77,7%) aktywnych klientów (rezydentów polskich i zagranicznych) poniosła stratę na transakcjach na rynku Forex w 2020 roku. Średni wynik przypadający na jednego aktywnego klienta w 2020 roku wyniósł - 11 370 zł wobec -6 354 zł rok wcześniej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Średni wynik przypadający na jednego klienta aktywnego w 2020 roku pogorszył się w stosunku do 2019 roku - stanowił dwukrotnie większą stratę.

- czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: Uwaga na oszustwa przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex!

Biorąc pod uwagę transakcje wyłącznie polskich rezydentów, średnie wyniki osiągnięte na rynku Forex również były ujemne i wyniosły w 2020 roku -12 693 zł. 77,4% klientów w tej grupie poniosło straty, podano także. 

Wśród klientów będących polskimi rezydentami na rynku Forex średni zysk przypadający na klienta wyniósł 18 383 zł w 2020 roku wobec 12 432 zł rok wcześniej, zaś średnia strata przypadająca na klienta wyniosła -21 761 zł w ub. roku wobec -14 634 w 2019 roku. 

Większość inwestorów stanowili klienci detaliczni

Z danych UKNF wynika, że w 2020 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni, z 99,3% udziałem w liczbie aktywnych klientów oraz 76,3% udziałem w wartości transakcji, podano także. 

Zrealizowany w 2020 roku zysk klientów (rezydentów polskich i zagranicznych) na rynku Forex wyniósł 277 418 413 zł wobec 119 511 964 zł rok wcześniej, zaś liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk wyniosła 17 914 w ub. roku wobec 11 605 zł w 2019 roku.

Zrealizowana strata klientów wyniosła -1 189 871 052 w 2020 roku wobec 397 829 118 zł rok wcześniej. Liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę wyniosła 62 334 zł wobec 32 194 zł rok wcześniej. Średnia strata przypadająca na klienta wyniosła -19 089 zł wobec -12 357 rok wcześniej. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: