UKNF: Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech

Raporty / Technologie i innowacje

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech, który wskazuje aktualny stan prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla sektora FinTech w Polsce. W skład Zespołu roboczego weszła szeroka reprezentacja przedstawicieli rynku (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego) oraz instytucji publicznych, która obejmowała 46 podmiotów.

Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech”
Źródło: UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech, który wskazuje aktualny stan prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla sektora FinTech w Polsce. W skład Zespołu roboczego weszła szeroka reprezentacja przedstawicieli rynku (zarówno nadzorowanego, jak i nienadzorowanego) oraz instytucji publicznych, która obejmowała 46 podmiotów.

Działania w tym zakresie rozpoczęto w listopadzie 2019 r., rozpoczynając od weryfikacji stanu prac nad usuwaniem dotychczasowych barier. W styczniu 2020 r. zebrano nowe propozycje barier. 

Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech nie ma ostatecznego charakteru, a prace nad poszczególnymi postulatami będą kontynuowane

Po ich analizie i prioretyzacji, UKNF powołał w ramach zespołu 5 podgrup roboczych zrzeszających właściwych przedstawicieli instytucji pod kątem omawianych grup zagadnień.

Wyodrębniono następujące podgrupy robocze:

    Systemową,

    Kapitałową,

    Ds. Tożsamości i AML,

    Bankową

    Ds. Konsumenckich i Przetwarzania Danych.

Czytaj także: VI Kongres Forum Technologii Bankowych: nowa, lepsza i mniej widoczna bankowość

193 zgłoszone bariery

W ramach prac Zespołu odbyły się łącznie 23 spotkania w ramach podgrup Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech. W każdym z nich brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli rynku oraz administracji publicznej, a także UKNF.

Raport nie stanowi źródła prawa, a proponowane propozycje regulacyjne nie są wiążące dla podmiotów posiadających inicjatywę legislacyjną i mogą wymagać dalszych prac

Aktualnie Raport obejmuje 193 bariery zgłoszone przez uczestników prac Zespołu. Został on podzielony na następujące sekcje: nazwę i opis bariery wraz z podmiotem zgłaszającym, Ustalenia/podjęte działania/rekomendacje oraz Status barier.

Czytaj także: Jak przeskoczyć cyfrową przepaść?

Raport nie jest ostateczny

Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech nie ma ostatecznego charakteru, a prace nad poszczególnymi postulatami będą kontynuowane. W trakcie prac Raport będzie podlegał stosownemu uzupełnieniu i zmianom w odniesieniu do poszczególnych barier.

Raport nie stanowi źródła prawa, a proponowane propozycje regulacyjne nie są wiążące dla podmiotów posiadających inicjatywę legislacyjną i mogą wymagać dalszych prac.

UKNF pełni jedynie funkcję koordynatora prac Zespołu, w związku z czym nie podejmuje działań leżących w obszarze właściwym dla innych podmiotów.

Treści zawarte w Raporcie obejmują stanowiska innych podmiotów, za które UKNF nie odpowiada.

Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech tutaj

Udostępnij artykuł: