UKNF: w 2022 roku trzeba będzie ocenić, czy jest sens utrzymywać stawkę WIBID

Gospodarka

W trakcie przeglądu wskaźników WIBOR/WIBID w 2022 r. trzeba będzie ocenić, czy jest sens utrzymywania stawki WIBID - wynika z wyjaśnień Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, które przytacza Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

W trakcie przeglądu wskaźników WIBOR/WIBID w 2022 r. trzeba będzie ocenić, czy jest sens utrzymywania stawki WIBID - wynika z wyjaśnień Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, które przytacza Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

"UKNF wskazuje, że pomimo ograniczonej płynności na rynku międzybankowym, wskaźnik referencyjny WIBOR w prawidłowy sposób odzwierciedla sytuację rynkową, w tym zmniejszone poziomy transakcyjności obserwowane w ostatnich latach. W przypadku wskaźnika referencyjnego WIBID, w trakcie dokonywania co 2-letniego przeglądu (...) niezbędne będzie dokonanie oceny, czy w przypadku rynku o ograniczonej płynności będzie istnieć sens ekonomiczny dla kontynuacji opracowywania dwóch różnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej” - napisano.

KNF musi dokonywać przeglądu co najmniej co dwa lata

Na mocy unijnych regulacji KNF zobowiązany jest dokonywać przeglądu oceny kluczowości danego wskaźnika referencyjnego co najmniej co dwa lata. Taki przegląd dla stawek WIBOR/WIBID przypada na 2022 r.

"Nie widać rynkowych przesłanek do tego, by nadal używać stawki WIBID"

W kwietniu Michał Kruszka, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii UKNF powiedział, że nie widać rynkowych przesłanek do tego, by nadal używać stawki WIBID.

Czytaj także: Michał Kruszka z UKNF: nie widać rynkowych przesłanek do tego, by nadal używać stawki WIBID >>>

Również w kwietniu Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark, administratora stawek WIBOR/WIBID poinformowała, że Benchmark rozważa dwa scenariusze zmian w metodzie wyliczania stawek WIBOR/WIBID w perspektywie 2 lat – jeden zakłada rezygnację ze stawki WIBID, a drugi utrzymanie dwustronności stawek.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: