UKNF: wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych to 2,5% portfela w 2020 r.

Kredyty / Nieruchomości

Wartość kredytów zagrożonych/z utratą wartości wyniosła 11,8 mld zł i stanowiła na koniec 2020 r. 2,5% wartości kredytów mieszkaniowych ogółem. Na koniec 2019 r. wartość kredytów zagrożonych była niższa ‒ 10,1 mld zł, co stanowiło 2,3% wartości portfela, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w raporcie.

napis kredyt na tle budynku
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski

Wartość kredytów zagrożonych/z utratą wartości wyniosła 11,8 mld zł i stanowiła na koniec 2020 r. 2,5% wartości kredytów mieszkaniowych ogółem. Na koniec 2019 r. wartość kredytów zagrożonych była niższa ‒ 10,1 mld zł, co stanowiło 2,3% wartości portfela, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w raporcie.

"Jakość kredytowa pogarsza się liniowo w miarę starzenia się portfela, jednak dla kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2008 r. następuje skokowy wzrost udziału kredytów zagrożonych/z utratą wartości.

74,2% wartości bilansowej brutto portfela kredytów mieszkaniowych stanowiły kredyty złotowe, 20,9% ‒ kredyty frankowe.

Kredyty udzielone w 2008 r., znajdujące się obecnie w bilansach banków, cechują się relatywnie niską jakością w porównaniu z pozostałymi latami" - czytamy w raporcie "informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 roku".

2,4 mln kredytów mieszkaniowych

Wartość bilansowa brutto portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wynosiła na koniec 2020 roku 462,7 mld zł, a ich liczba 2,4 mln. W porównaniu z końcem 2019 r. nastąpił wzrost obu wartości, odpowiednio o 7% i o 3%, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

74,2% wartości bilansowej brutto portfela kredytów mieszkaniowych stanowiły kredyty złotowe, 20,9% ‒ kredyty frankowe.

"Wzrost udziału kredytów frankowych w portfelu kredytów mieszkaniowych po 2039 r. świadczy o tym, że kredyty te były udzielane na średnio dłuższy termin niż kredyty złotowe" ‒ wskazano w raporcie.

Czytaj także: Od lipca trudniej o kredyt hipoteczny; co warto wiedzieć o nowej Rekomendacji S?

Średnia wartość kredytów: od 234,3 do 185 tys. zł na koniec 2020 roku

"Średnia wartość bilansowa brutto kredytu frankowego wynosiła na koniec 2020 r. 234,3 tys. zł, a kredytu złotowego 185 tys. zł.

Dla kredytów frankowych zaobserwowano wysoki udział kredytów o wartości bilansowej brutto powyżej 500 tys. zł.

Kredyty te stanowiły 29,5% portfela wszystkich mieszkaniowych kredytów frankowych (11,7% w przypadku kredytów złotowych), a średnia wartość bilansowa brutto kredytu w tym przedziale wynosiła 772,7 tys. zł (690,9 tys. zł dla kredytów złotowych)" ‒ czytamy dalej.

8,2 tys, kredytów przewalutowanych na złote

Na koniec 2020 r. liczba przewalutowanych kredytów z walutowych na złotowe wynosiła 8,2 tys. (7,5 tys. na koniec 2019 r.)

Wartość bilansowa brutto tych kredytów na koniec 2020 r. wynosiła 2,9 mld zł (2,8 mld zł na koniec 2019 r.).

75,7% kredytów przewalutowanych z walutowych na złotowe (udział wg wartości bilansowej brutto) to kredyty zaklasyfikowane do kategorii zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości (na dzień przewalutowania), podał też Urząd.

Czytaj także: Kredyty frankowe: termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wyznaczony na 2 września

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2020 roku: 59,9 mld zł

W 2020 r. banki udzieliły 202,4 tys. kredytów mieszkaniowych (221,5 tys. w 2019 r.) o łącznej wartości nominalnej 59,9 mld zł (61,6 mld zł w 2019 r.). Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego to 295,8 tys. zł (278,2 tys. zł w 2019 r.).

We wszystkich kwartałach 2020 r. odsetek wnioskowanych kredytów, które otrzymały decyzję pozytywną był niższy niż w 2019 r.

"Łączna wartość nominalna wnioskowanych kredytów w 2020 r. była o 7,2 mld zł wyższa niż w 2019 r., jednak zarówno wartość kredytów, w przypadku których została wydana pozytywna decyzja, jak i wartość kredytów udzielonych były niższe w 2020 r. niż w roku poprzednim.

We wszystkich kwartałach 2020 r. odsetek wnioskowanych kredytów, które otrzymały decyzję pozytywną był niższy niż w 2019 r. Może to świadczyć o bardziej restrykcyjnej polityce udzielania kredytów mieszkaniowych w 2020 r." - czytamy dalej w raporcie.

Informacje pochodzą z badania poza-sprawozdawczego dotyczącego kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Wzięło w nim udział 28 banków, podał Urząd.

Czytaj także: Kredyt hipoteczny: jak długo trzeba zbierać na wkład własny na mieszkanie dla dziecka?

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: