UKRAINA | Wojna a Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Etyka kryzysu, czy kryzys etyki?

BANK 2022/04

Agresja na Ukrainę z dnia na dzień zmieniła nie tylko oblicze światowej geopolityki, ale także istotnie wpłynęła na globalną gospodarkę, poważnie zakłócając i tak kulejące już łańcuchy dostaw. Budowa pełnej, europejskiej niezależność od Rosji wydaje się jedynym słusznym kierunkiem. Ma to jednak swój koszt – cenę przyzwoitości, którą – jak można zaobserwować – nie każdy chce dzisiaj ponosić.

Agresja na Ukrainę z dnia na dzień zmieniła nie tylko oblicze światowej geopolityki, ale także istotnie wpłynęła na globalną gospodarkę, poważnie zakłócając i tak kulejące już łańcuchy dostaw. Budowa pełnej, europejskiej niezależność od Rosji wydaje się jedynym słusznym kierunkiem. Ma to jednak swój koszt – cenę przyzwoitości, którą – jak można zaobserwować – nie każdy chce dzisiaj ponosić.

Maksymilian Stefański
analityk ekonomiczny absolwent ekonomii oraz międzynarodowego programu CEMS MIM Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Według najnowszych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego skutki wojny na Ukrainie, w tym przede wszystkim ofiary śmiertelne, uszkodzenia infrastruktury krytycznej, zakłócenia w handlu i masowa ucieczka uchodźców, skurczą ukraińską gospodarkę o co najmniej 10%. Doświadczenia innych krajów dotkniętych w ostatnich latach wojnami, takich jak Irak czy Syria, wskazują jednak, że skutki te mogą być znacznie poważniejsze. „Należy spodziewać się głębokiej recesji, ogromnych kosztów odbudowy, a także długotrwałego kryzysu humanitarnego. W związku z trwającą wojną sytuacja pozostaje niezwykle płynna, a wszelkie prognozy są na tym etapie obarczone ogromną niepewnością” – zaznaczają eksperci MFW. Podkreślają jednocześnie, że jeżeli inwazja Rosji przerodzi się w długotrwały konflikt, wyniszczona wojną gospodarka Ukrainy może skurczyć się w tym roku nawet o 35%.

Z deszczu pod rynnę

Światowy system gospodarczy jeszcze dobrze nie doszedł do siebie po kryzysie wywołanym pandemią, a już musi stawić czoła kolejnemu globalnemu wstrząsowi. Jak zauważają analitycy OECD w swoim najnowszym raporcie „Economic and Social Impacts of the War in Ukraine”, 2022 miał być rokiem szeroko pojętej normalizacji – szczególnie w kwestii polityki monetarnej i fiskalnej, a także spowolnienia inflacji.

Choć gospodarki Rosji i Ukrainy są stosunkowo niewielkie pod względem wielkości produkcji, to kraje te są jednak dużymi eksporterami kluczowych artykułów żywnościowych, minerałów i energii. „Zmiany cen towarów i sytuacji na rynkach finansowych, które można zaobserwować od wybuchu wojny, mogą – jeśli się utrzymają – obniżyć wzrost światowego PKB o ponad 1 pkt. proc. w pierwszym roku, co doprowadzi do głębokiej recesji w Rosji oraz spowodować wzrost inflacji na świecie o około 2,5 pkt. proc.” – wskazują ekonomiści OECD.

Jak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: