UKRAINA: wojna a gospodarka | Polskie banki i rynek finansowy są bezpieczne

BANK 2022/03

Nie widzimy zagrożenia dla polskiego sektora bankowego, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ewentualne sytuacje kryzysowe– zarówno od strony dostępności środków płatniczych, jak i cyberbezpieczeństwa – podkreśla dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

Fot. ZBP

Nie widzimy zagrożenia dla polskiego sektora bankowego, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ewentualne sytuacje kryzysowe– zarówno od strony dostępności środków płatniczych, jak i cyberbezpieczeństwa – podkreśla dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

Oczy całego świata zwrócone są dziś na Ukrainę, a efekty rosyjskiej agresji są odczuwalne także w sferze makroekonomicznej, i to w wielu częściach świata. Nasuwa się pytanie, czy polski rynek finansowy również w jakiś sposób został dotknięty konsekwencjami wojny?

– Na pewno obserwujemy przejściowe niepokoje po stronie klientów, związane z reakcją na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, co jest w jakimś stopniu zrozumiałe z psychologicznego punktu widzenia. Jednym z przejawów tych obaw było zwiększone zainteresowanie wypłatami gotówki z bankomatów w pierwszych dniach konfliktu, znacznie większe aniżeli to, z którym zetknęliśmy się podczas pierwszej fali COVID-19. Dlatego polski sektor bankowy, ZBP, ale również regulatorzy konsekwentnie przypominają, że pieniądze w bankach są bezpieczne, podobnie zresztą nie ma powodów do obaw o dostępność gotówki, która jest dostarczana na bieżąco z Narodowego Banku Polskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie banków.

Zwiększone wypłaty tuż po wybuchu konfliktu na Ukrainie spowodowały przejściowe problemy z dostępem do gotówki, ale miały one charakter wyłącznie logistyczny i operacyjny z uwagi na skalę dokonywanych operacji, niemniej zasoby pieniądza były i są regularnie uzupełniane. Zostały podjęte stosowne działania przez Narodowy Bank Polski, żeby dodatkowo usprawnić obsługę kanałów dystrybucji środków płatniczych. Podobne trudności, także o charakterze przejściowym, dotyczyły zaopatrzenia w waluty obce, i również ten problem był i jest na bieżąco rozwiązywany.

Innym efektem zawirowań za wschodnią granicą Polski są wahania kursu złotego, mające związek z tym, że jesteśmy państwem graniczącym z Ukrainą, do Polski  przybywa stamtąd najwięcej uchodźców. Na dzień dzisiejszy nie widzimy w tej sferze zagrożenia dla polskiego sektora bankowego, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ewentualne sytuacje kryzysowe zarówno od strony dostępności środków płatniczych, jak i cyberbezpieczeństwa. A jeśli o nie chodzi, to jest pełna koordynacja prac w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, ale też w ścisłej współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Pojedyncze ataki cyfrowe na instytucje finansowe mają charakter testowania i nie są skuteczne, a w żadnym razie nie przybierają takich rozmiarów, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: