UKRAINA | Wojna a Gospodarka | Takiego wsparcia biznes potrzebuje najbardziej

BANK 2022/04

Rosyjska inwazja na Ukrainę wyparła z pierwszych stron gazet pandemię COVID-19, co wcale nie oznacza, że złośliwy patogen dał za wygraną. Kolejna mutacja wirusa o kryptonimie Omikron BA2 wydaje się cechować większą zaraźliwością. To zaś oznacza, iż – pomimo decyzji rządów wielu państw, w tym Polski, o całkowitym uchyleniu covidowych obostrzeń – powrót lockdownu w mniej lub bardziej restrykcyjnej formie wciąż nie jest wykluczony.

Rosyjska inwazja na Ukrainę wyparła z pierwszych stron gazet pandemię COVID-19, co wcale nie oznacza, że złośliwy patogen dał za wygraną. Kolejna mutacja wirusa o kryptonimie Omikron BA2 wydaje się cechować większą zaraźliwością. To zaś oznacza, iż – pomimo decyzji rządów wielu państw, w tym Polski, o całkowitym uchyleniu covidowych obostrzeń – powrót lockdownu w mniej lub bardziej restrykcyjnej formie wciąż nie jest wykluczony.

Karol Mórawski

Dla wielu polskich firm, zwłaszcza z sektorów szczególnie doświadczonych przez dotychczasowe fale COVID-19, jak turystyka, gastronomia, branża fitness czy eventowa, perspektywa powrotu do funkcjonowania w ograniczonym zakresie stanowiłaby nie mniejsze wyzwanie aniżeli zamknięcie rynku rosyjskiego, białoruskiego czy ukraińskiego dla przedsiębiorstw prowadzących tam działalność. Równocześnie szybujące ceny nośników energii czy zbóż odbiją się negatywnie na kondycji gospodarek europejskich, w tym polskiej, co w mniejszym lub większym stopniu odczują wszyscy przedsiębiorcy. Pewną pociechą może być tu ów silny gen przedsiębiorczości naszych rodaków i ich niezwykła odporność na niespodziewane problemy, o czym wspomniał podczas tegorocznego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju, przypominając, iż po nałożeniu embarga na Rosję w roku 2014 Polacy znaleźli szybko inne rynki zbytu, niemniej koincydencja dwóch kryzysów nie pozostanie bez wpływu na zdolność kredytową licznych firm.

Czas na przepisy przyjazne przedsiębiorcom

W takiej sytuacji wsparcie ze strony administracji publicznej wydaje się niezbędne, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o kolejne transze dotacji czy gwarancji kredytowych, określanych umownym mianem tarcz antycovidowych, antyinflacyjnych czy wreszcie antyputinowskich. Kluczowa, także w długofalowej perspektywie, wydaje się redukcja bądź przynajmniej zawieszenie regulacji stanowiących najsilniejszą barierę dla finansowania sfery gospodarki realnej. Nadzieję na usunięcie przynajmniej części przeszkód zdają się dawać zapowiedzi dokonania istotnych zmian w ustawach podatkowych wchodzących w skład Polskiego Ładu, także tych adresowanych do biznesu. Trzeba wzmocnić przedsiębiorców, Polaków i nasze budżety, tym samym obniżając podatki, przenosząc część tego ryzyka na państwo i zdejmując je z podatników i płatników podatków – zapowiedział w „Wydarzeniach” Polsatu wiceszef resortu finansów, Artur Soboń.

Obecnie jednak projekt nowelizacji przepisów dedykowany jest głównie pracownikom, a bezpośrednim ułatwieniem dla właścicieli firm ma być możliwość wyłączenia części składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania. Z możliwości tej będą mogły skorzystać podmioty, rozliczające się z fiskusem przy użyciu karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź podatku liniowego. Ta odpowiedź na postulaty polskiego sektora MŚP, zgłaszane jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, wydaje się niewystarczająca, by w dobie podwójnej niepewności polska gospodarka w jak najmniejszym stopniu musiała korzystać ze wsparcia ze środków publicznych.

Jakich jeszcze zmian w otoczeniu regulacyjnym oczekują rodzime firmy, jak również i finansujące je banki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: