UKRAINA | Wojna a Gospodarka | Żywność istotnym komponentem bezpieczeństwa

BANK 2022/04

W zgodnej ocenie analityków, wojna na Ukrainie będzie miała znaczący wpływ na europejskie rynki rolne ze względu na długotrwałe ograniczenie importu. Rosja i Ukraina odpowiadają za ponad 30% światowego handlu pszenicą, 32% jęczmieniem, 17% kukurydzą i ponad 50% olejami, nasionami i mączkami słonecznikowymi.

Fot. yuromanovich/stock.adobe.com

W zgodnej ocenie analityków, wojna na Ukrainie będzie miała znaczący wpływ na europejskie rynki rolne ze względu na długotrwałe ograniczenie importu. Rosja i Ukraina odpowiadają za ponad 30% światowego handlu pszenicą, 32% jęczmieniem, 17% kukurydzą i ponad 50% olejami, nasionami i mączkami słonecznikowymi.

Maciej Małek

Świadomość tego faktu dotarła także do kręgów decyzyjnych europejskiego obszaru gospodarczego, czego bezpośrednim wyrazem była debata poświęcona bezpieczeństwu żywnościowemu, jaka odbyła się w Parlamencie Europejskim z udziałem polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który zapowiedział stosowne działania w tym względzie ze strony Komisji Europejskiej. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że skutki wojny dla rynku żywnościowego przełożą się na kryzys w tych krajach, które z racji niskiego PKB, ogólnej biedy oraz niekorzystnych warunków klimatycznych nie dysponują realnymi możliwościami odtworzenia upraw rolnych.

W naszych realiach wzrost cen chleba nastąpił daleko wcześniej, co miało związek z kosztami nośników energii. Niemniej od momentu agresji rosyjskiej w Ukrainie ceny mąki wzrosły średnio o 30%, co w perspektywie przełoży się na ceny produktu finalnego, poczynając od chleba, a na wyrobach cukierniczych kończąc. Cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła do 1,8 tys. zł za tonę, ale – co być może będzie bardziej brzemienne w skutkach – minimalna cena za tonę pszenicy stanowiącej komponent paszowy wynosi 1,75 tys. zł za tonę. Warto wiedzieć, że dla przyrostu kilograma masy mięsnej przyjmuje się zwykle przelicznik 10 kg paszy. Nie ma zatem szans na utrzymanie dotychczasowych cen mięsa, zwłaszcza drobiowego, czy jakże popularnej na polskich stołach i relatywnie taniej wieprzowiny.

Rosną ceny, nie tylko zbóż

Zdaniem analityków bankowych z BNP Paribas Banku Polska, wzrost cen produktów przetworzonych na bazie mięsa wołowego może wynieść w handlu detalicznym nawet 10%. Wpływ na taki stan rzeczy ma spadek pogłowia trzody chlewnej, będący skutkiem ASF, o 13% rok do roku na koniec 2021 r. Wobec nadprodukcji w europejskim obszarze gospodarczym i przy spadku zapotrzebowania z Chin, tylko stopniowa normalizacja w branży gastronomicznej może odwrócić ten trend.

Analitycy przewidują wzrost popytu na jajka, stanowiące najtańszy komponent białka zwierzęcego, które zwłaszcza w przypadku osób mniej zamożnych stanowią alternatywę dla mięsa. Wzrost cen zbóż nie pozostanie bez wpływu na cenę przetworów mleczarskich. Odrębna kwestia to prognozowany wzrost cen tłuszczów roślinnych – przypomnijmy, że Ukraina zalicza się do grona potentatów jako dostawca połowy światowego eksportu oleju rzepakowego. Oprócz tego, wojna wpłynie bezpośrednio na wzrost cen oleju słonecznikowego i sojowego. Już obecnie doszło do&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: