Ukraińcy są wykształceni, ale i tak w większości pracują fizycznie

Rynek pracy

Z ostatniego raportu OTTO Work Force wynika, że 89% badanych Ukraińców zatrudnionych w Polsce posiada wykształcenie średnie lub wyższe. Mimo to, 72% z nich pracuje w roli pracowników fizycznych. Oprócz zarobków, to również brak możliwości rozwoju osobistego jest największą bolączką ukraińskich imigrantów na polskim rynku pracy.

Praca na budowie
Fot. Pixabay.com

Z ostatniego raportu OTTO Work Force wynika, że 89% badanych Ukraińców zatrudnionych w Polsce posiada wykształcenie średnie lub wyższe. Mimo to, 72% z nich pracuje w roli pracowników fizycznych. Oprócz zarobków, to również brak możliwości rozwoju osobistego jest największą bolączką ukraińskich imigrantów na polskim rynku pracy.

Skala problemu związanego z pracą poniżej poziomu wykształcenia u pracowników ukraińskich jest ogromna, dotyczy bowiem zdecydowanej większości imigrantów ze Wschodu. Wpływ na tę sytuację może mieć m.in. poziom znajomości języka, który został oceniony przez ankietowanych na 3 w 5-stopniowej skali – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force Polska.

Praca poniżej kwalifikacji, a plany dalszej emigracji

Według raportu OTTO Work Force 39% badanych pracowników z Ukrainy chciałoby zmienić pracę na taką, która będzie bardziej odpowiadać ich kompetencjom. Sytuacja na rynku pracy i niedobory pracowników pokazują, że w przyszłości pracodawcy będą musieli zadbać o lepsze dopasowanie kwalifikacji pracownika do rodzaju wykonywanej pracy.Wyniki badania sugerują, że polski rynek pracy nie wykorzystuje potencjału pracowników z Ukrainy. Mimo to, większość badanych utrzymuje, że chce pozostać w Polsce (68% planuje tutaj stały pobyt lub regularne przyjazdy w celu zarobkowym). Jednak jak wynika z raportu OTTO, z roku na rok coraz więcej pracowników planuje wyjazd do krajów zachodnich (takich jak Niemcy, Francja i Holandia) ze względu na wyższe stawki za tę samą pracę. Zmianę kraju pobytu rozważa 37% ankietowanych. 7% z nich planuje wyjazd jeszcze w tym roku. Raport OTTO pokazuje, że istnieje silna korelacja między poziomem zadowolenia z wynagrodzenia i możliwości rozwoju, a planami dalszej emigracji.

„Skala problemu związanego z pracą poniżej poziomu wykształcenia u pracowników ukraińskich jest ogromna, dotyczy bowiem zdecydowanej większości imigrantów ze Wschodu. Wpływ na tę sytuację może mieć m.in. poziom znajomości języka, który został oceniony przez ankietowanych na 3 w 5-stopniowej skali.” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force Polska.

Premia za wyniki i możliwość awansu poprawia efektywność

Z przeprowadzonego badania wynika, że kwestie takie jak premia za wyniki, kompetencyjny przydział obowiązków, pozytywna atmosfera w pracy i możliwość awansu wpływają na wzrost efektywności pracowników ukraińskich. Analiza danych pokazała, że im bardziej pracodawcy stawiają na przydzielanie obowiązków według mocnych stron, tym Ukraińcy są bardziej zadowoleni z oferowanej przez pracodawców ścieżki kariery. Dodatkowo im bardziej system motywacyjny dopasowany jest do charakteru pracy, tym bardziej pracownicy zadowoleni są z wynagrodzenia i możliwości awansu w firmie.

Czynniki poprawiające efektywność pracy pracowników tymczasowych z Ukrainy

„Im mniej możliwości rozwoju kariery zawodowej widzą przed sobą ankietowani pracownicy ze Wschodu, tym większą rolę przywiązują do zarobków. Podwyższone wskaźniki dotyczące planów wyjazdowych pracowników ukraińskich są spowodowane również rosnącą ilością paszportów biometrycznych, dzięki którym mieszkańcy Ukrainy mogą korzystać z ruchu bezwizowego. Przy okazji łatwiej im również znaleźć zatrudnienie w szarej strefie” – komentuje Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force Polska.
Udostępnij artykuł: