Umiarkowanie optymistyczna prognoza netto zatrudnienia w II kwartale 2012 dla Polski

Finanse i gospodarka

Pracodawcy z sektorów Budownictwo, Hotele/ Restauracje i Transport/ Logistyka planują zwiększenie etatów przed Euro 2012. Raport ManpowerGroup obchodzi 50 lat, w Polsce po 17 edycjach badania po raz pierwszy zastosowano korektę sezonową.

Pracodawcy z sektorów Budownictwo, Hotele/ Restauracje i Transport/ Logistyka planują zwiększenie etatów przed Euro 2012. Raport ManpowerGroup obchodzi 50 lat, w Polsce po 17 edycjach badania po raz pierwszy zastosowano korektę sezonową.

Agencja zatrudnienia ManpowerGroup ogłosiła wyniki najnowszego raportu Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Wśród 750 przebadanych w Polsce pracodawców 16% deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale,10% przewiduje redukcję liczby etatów, a 69% nie planuje żadnych zmian personalnych.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +6%. Prognoza po korekcie sezonowej wynosi +6% i niewiele się zmieniła w porównaniu z I kwartałem 2012 r. W ujęciu rocznym wynik obniżył się o 6 pkt. procentowych. Aktualna edycja jest 17 publikacją kwartalnego raportu ManpowerGroup w Polsce i po raz pierwszy prezentuje dane po korekcie sezonowej. Oznacza to, że z przewidywań pracodawców zostały zdjęte wahania sezonowe. Dzięki temu zabiegowi łatwiej jest obserwować długoterminowy trend rynkowy. Wszelkie komentarze wyników Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia opierają się na danych dostosowanych sezonowo.

ManpowerGroup, jako firma oferująca szeroki wachlarz usług HR klientom różnych sektorów może potwierdzić wpływ na polskich pracodawców zarówno niestabilności rynku globalnego jak i ostatnich decyzji polskiego rządu w sprawie wyższej płacy minimalnej i podwyższenia składki rentowej.

- Według naszego badania tempo zatrudniania pozostaje na umiarkowanym poziomie, jednak intencje pracodawców są słabsze niż w zeszłym kwartale i w poprzednim roku. Plany pracodawców są najmniej optymistyczne od IV kwartału 2009 r., jeśli oprzemy się o dane po korekcie sezonowej. Przewaga pracodawców planujących zatrudnianie występuje w siedmiu na 10 sektorach, ale już w porównaniu z zeszłym kwartałem prognoza netto zatrudnienia pogorszyła się w siedmiu na 10 sektorach, a w ujęciu rocznym nawet w ośmiu na 10 sektorach - mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

Porównanie w sektorach*

W II kwartale 2012 r. przewaga pracodawców planujących zatrudnianie nad tymi planującymi zwolnienia jest widoczna w siedmiu na 10 badanych sektorach. Największe tempo zatrudnienia w okresie od kwietnia do czerwca planują pracodawcy z sektora Budownictwo (+18%). Wyniki dla tej branży pozostają relatywnie stabilne w porównaniu z zeszłym kwartałem, ale w ujęciu rocznym Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wykazuje spadek nastrojów o 11 pkt. procentowych.

-Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w sektorze Budownictwo jest wynikiem zarówno działań związanych z Euro 2012 jak i realizacją inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Obserwujemy w tym obszarze rosnącą zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia.- wyjaśnia Iwona Janas.

Poszukujący pracy w sektorze Hotele i Restauracje mogą się spodziewać zwiększenia ilości ofert w ciągu następnych trzech miesięcy. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi tu +15% i jest wyższa o 5 pkt. procentowych zarówno od tej z zeszłego kwartału jak i z zeszłego roku.

Sektor Transport/ Logistyka także skorzysta na zbliżającym się Euro. Prognoza netto zatrudnienia wynosi w tym obszarze +11 %. Na podstawie deklaracji pracodawców z sektorów Rolnictwo /Leśnictwo / Rybołówstwo i Energetyka/ Gazownictwo/Wodociągi uzyskano najsłabsze plany zatrudnienia, -5% dla obu sektorów. W tym pierwszym nastąpił spadek prognozy o 4 pkt. procentowe w ujęciu kwartalnym i o 8 pkt. procentowych w ciągu roku. Jest to najmniej optymistyczny wynik od II kwartału 2008 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badanie w Polsce.

Prognoza dla sektora Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi pozostała względnie stabilna w porównaniu z zeszłym rokiem, zaś w ujęciu kwartalnym wzrosła o 4 pkt. procentowe. Pomimo, że prognoza dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/Usługi jest najniższą od początku prowadzenia badania w Polsce, pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach jest o 6% więcej niż tych planujących zwolnienia.

Porównanie w regionach**

Prognoza netto zatrudnienia jest pozytywna dla wszystkich sześciu badanych regionów. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia +9% odnotowano w regionie Południowo- Zachodnim. Jest to wynik relatywnie stabilny w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednak o 3 pkt. procentowe niższy niż przed rokiem.

Z kolei najmniej optymistyczna prognoza netto zatrudnienia +2% wyłania się z deklaracji pracodawców regionu Centralnego i Północnego. Pomimo lekkiej przewagi po stronie pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia utrzymującej się już drugi kwartał na tym samym poziomie, spadek prognozy w ujęciu rocznym jest największym wśród wszystkich regionów i wynosi 18 pkt. procentowych. Natomiast spadek prognozy dla regionu Północnego w ujęciu kwartalnym wyniósł 7 pkt. procentowych, ale już tylko 2 pkt. procentowe w porównaniu z II kwartałem 2011 r. Region Wschodni zanotował prognozę na poziomie +3%, co stanowi najsłabszy wynik od początku prowadzenia badania. Jednocześnie prognoza w ujęciu kwartalnym obniżyła się o 7 pkt. procentowych.

Prognoza zatrudnienia dla regionu EMEA

Pracodawcy z tego regionu zaprezentowali umiarkowany optymizm. W 12 na 23 badanych krajach prognoza netto zatrudnienia pozostała relatywnie stabilna w porównaniu z I kwartałem 2012 r., natomiast w dziewięciu krajach nastąpił wzrost prognozy. W II kwartale 2012 r. obraz rynku pracy jest bardziej zróżnicowany niż miało to miejsce przed rokiem. Prognoza netto zatrudnienia obniżyła się w 13 krajach, ale wzrosła w siedmiu. Najbardziej optymistyczni okazali się pracodawcy w Turcji, Izraelu, Rumunii i Norwegii, w przeciwieństwie do Grecji i Hiszpanii, gdzie prognozy były najniższe.

- Jasnym punktem na mapie Europy pozostaje rynek pracy w Niemczech, który próbuje stworzyć atrakcyjną ofertę także dla pracowników z innych rynków regionu. Niemieccy pracodawcy borykają się z niedoborem pracowników ochrony zdrowia, inżynierów i programistów.

- Pomimo stosunkowo pozytywnej prognozy na II kwartał 2012 r., sektor Finanse/ Usługi zaprezentował niższą prognozę niż przed rokiem. Słabszy wynik jest oznaką słabości całego regionu i wskazuje na potrzebę restrukturyzacji i redukcji kosztów w sektorze - mówi Jeffrey A. Joerres, Prezes ManpowerGroup na świecie.

Globalna prognoza zatrudnienia

Spodziewane w najbliższych trzech miesiącach tempo zatrudniania w większości krajów pozostanie stabilne lub wzrośnie. Sektor Usług rozwija się w Brazylii i w Indiach wpływając na pozytywne prognozy dla tych krajów. Jednocześnie wytraca on powoli swoją dynamikę w regionie Azja-Pacyfik Perspektywa znalezienia pracy w sektorze Finanse w Europie jest wyraźnie słabsza w porównaniu z możliwościami, jakie niosła prognozami dla II kwartału 2011 r.. Prognoza netto zatrudnienia w 32 na 41 badanych krajach jest w mniejszym lub większym stopniu pozytywna. W ujęciu rocznym 37 krajów prezentuje prognozę stabilną lub rosnącą. Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie internetowej www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla III kwartału 2012 r. będzie opublikowany w dniu 12 czerwca 2012 r.

Źródło: ManpowerGroup

Udostępnij artykuł: