Umiarkowanie optymistyczne sygnały z USA i Chin

Finanse i gospodarka

Perspektywy gospodarcze Stanów Zjednoczonych poprawiają się, choć trudno mówić o pełnowymiarowym ożywieniu. Rezerwa Federalna USA podniosła pod koniec kwietnia prognozę wzrostu PKB tego kraju na IV kwartał 2012 r. o 0,2 pkt proc., do ok. 2,7 proc. (Fed podaje przedział prognozy: 2,4-2,9 proc.) oraz obniżyła prognozę bezrobocia na koniec roku o 0,4 pkt proc. do 7,9 proc.

Perspektywy gospodarcze Stanów Zjednoczonych poprawiają się, choć trudno mówić o pełnowymiarowym ożywieniu. Rezerwa Federalna USA podniosła pod koniec kwietnia prognozę wzrostu PKB tego kraju na IV kwartał 2012 r. o 0,2 pkt proc., do ok. 2,7 proc. (Fed podaje przedział prognozy: 2,4-2,9 proc.) oraz obniżyła prognozę bezrobocia na koniec roku o 0,4 pkt proc. do 7,9 proc.

Wciąż jednak koniunktura jest na tyle niepewna, że Fed podtrzymuje, iż stopy procentowe powinny pozostać na zerowym poziomie co najmniej do 2014 r. Bank nie wyklucza również kolejnej rundy luzowania ilościowego, czyli skupu aktywów za pomocą zwiększania tzw. bazy monetarnej, choć na razie wydaje się, że prawdopodobieństwo takiego luzowania polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach nie jest bardzo wysokie. Nastawienie polityki pieniężnej oraz sytuacja na rynkach finansowych będzie w znacznej mierze zależała od kluczowych danych z rynku pracy.

Wciąż niemałe obawy wzbudza jednak sytuacja na amerykańskim rynku pracy, która w ostatnim czasie nieznacznie się pogorszyła. Można powiedzieć, że nastroje na globalnych rynkach finansowych w dużej mierze zmieniają się w takt zmian na amerykańskim rynku pracy. Tam zaś marzec i kwiecień przyniosły zaskakująco gorsze dane. W marcu liczba nowych miejsc pracy była niemal dwukrotnie niższa od oczekiwań i wyniosła 120 tys. Kolejne dane zostą opublikowane w piątek 4 maja i będzie to jedna z najważniejszych majowych publikacji makroekonomicznych. Niektóre dane kwietniowe nie wróżą tej publikacji zbyt dobrze.

Liczba podań o zasiłek dla bezrobotnych zaskakująco wzrosła na początku wiosny, co może sugerować, ze tempo spadku bezrobocia słabnie. Choć jednak dane wzbudzają ostrożność, to na razie nie sygnalizują gwałtownego odwrócenia pozytywnych trendów gospodarczych z poprzednich miesięcy. Za wcześnie na pesymizm. Chiny Wzrost gospodarczy Chin wyraźnie osłabł, ale pojawiają się pewne sygnały wskazujące, że lądowanie jest miękkie a kolejnie kwartały mogą być lepsze.

W pierwszym kwartale wzrost PKB Chin wyniósł 8,1 proc. rok do roku - najmniej od trzech lat. Indeksy PMI dla chińskiego przemysłu wciąż znajdują się poniżej poziomu 50, co wskazuje na słabnącą dynamikę wzrostu gospodarczego. Zachowania cen miedzi również sugerują, że chińska gospodarka słabnie. Mimo to na razie brak jest bardziej niepokojących sygnałów. PMI jest słaby, ale w przeciwieństwie do Europy nie znajduje się w trendzie spadkowym. Niektóre wyprzedzające indeksy koniunktury wskazują na poprawę sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w tym roku chiński PKB wzrośnie o 8,2 proc., czyli kolejne kwartały powinny być lepsze. A przyszły rok ma przynieść, według funduszu, przyspieszenie wzrostu do niemal 9 proc.

Eliza Więcław
PBP Bank S.A.

Udostępnij artykuł: