Umiarkowany optymizm w przemyśle

Komentarze ekspertów

Sonia Buchholtz
Sonia Buchholtz Fot. Konfederacja Lewiatan

Spowolnienie w przemyśle jest już ewidentne. Jego źródła leżą zarówno w tym, co się dzieje w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Spowolnienie w przemyśle jest już ewidentne. Jego źródła leżą zarówno w tym, co się dzieje w kraju, jak i na rynkach zagranicznych #ProdukcjaPrzemysłowa #GUS @LewiatanTweets

Piątkowy komunikat GUS o produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu br. dostarcza umiarkowanych powodów do optymizmu. Dynamika produkcji wyniosła  5,6% r/r i 10,7% m/m, i odpowiednio 3,5% oraz 1,2% po korekcie o czynniki sezonowe i kalendarzowe (a zatem uwzględniając np. większą liczbę dni roboczych w miesiącu).

Czytaj także: GUS: produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 5,6 proc. rdr >>>

Inaczej niż w poprzednich miesiącach, sprzedaż dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych cechowała zbliżona dynamika (7,3-7,8% r/r). Dotąd dobra inwestycyjne były wyraźnie w odwrocie.

Czytaj także: Wzrost produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań >>>

Dodatnia dynamika w 27 z 34 działów przemysłu

W 27 z 34 działów przemysłu (tworzących 86,3% wartości dodanej sektora) odnotowano dodatnią dynamikę. I to właśnie struktura sektorowa każe ostudzić przesadny optymizm. Ponad czterdziestoczteroprocentowy wzrost stał się udziałem pozostałego sprzętu transportowego, co każe interpretować ten wynik jako realizację jednostkowego zamówienia o dużej skali. Należy jednak zauważyć, że istotne dla polskiej gospodarki sekcje takie jak produkcja urządzeń elektrycznych czy komputerów i wyrobów elektronicznych odnotowały dwucyfrowe dynamiki (odpowiednio 14,4% oraz 10%), pojazdy samochodowe zakończyły wrzesień z wynikiem 7,3%

Poza przetwórstwem wysoką dynamikę roczną odnotowało górnictwo (13,8%).

Spowolnienie w przemyśle jest już ewidentne, i u jego źródeł leżą zarówno czynniki krajowe, jak i zagraniczne. Dobry wynik liczbowy jest wygenerowany przez jedną kategorię, co czyni go nie w pełni miarodajnym – chociaż niewątpliwie na tle np. PMI sytuacja wygląda dobrze. Październikowe dane powinny być nieco lepszym probierzem skali dekoniunktury w tym sektorze.

 

Udostępnij artykuł: