Umowa zrzeszenia kluczem do uzyskania efektu skali

Bankowość spółdzielcza / Komentarze ekspertów

W warunkach gwałtownego postępu cyfryzacji i rozwoju nowoczesnych technologii rosną wymagania odnośnie rozwiązań stosowanych w finansach, również w bankach spółdzielczych ‒ podkreśla w swoim komentarzu Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

W warunkach gwałtownego postępu cyfryzacji i rozwoju nowoczesnych technologii rosną wymagania odnośnie rozwiązań stosowanych w finansach, również w bankach spółdzielczych ‒ podkreśla w swoim komentarzu Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

#WłodzimierzKiciński: Warto, aby poszczególne banki wzmocniły współpracę i wspólne działania, w zależności od postanowień – praw i obowiązków – wynikających z umowy zrzeszenia #BankiSpółdzielcze #UmowaZrzeszenia #Cyfryzacja #NoweTechnologie #ZBP

Dominuje bankowość elektroniczna, której rozwój jest kosztowny, jednak równocześnie powinna być ona wdrażana w bankach spółdzielczych i na bieżąco modernizowana, tak by dotrzymać tempa zmian, jakie dokonują się na całym rynku.

Nie chodzi tu o jednostkowe przykłady stosowania nowoczesnej technologii, a raczej rozwiązań obejmujących całe zrzeszenia i wszystkie funkcjonujące w nich banki.

Tylko wówczas można uzyskać efekt skali.

Czytaj także: Banki spółdzielcze, kryzys to szansa

Wdrożenie nowoczesnej technologii w całym zrzeszeniu pozwoli na osiągnięcie odpowiedniej masy biznesu oraz dotychczas nie widzianego, lecz od lat wymienianego wykorzystania potencjału sektora spółdzielczego. Najwyższy już czas na zamianę jego potencjału w realną siłę.

Ponieważ nowoczesne technologie wymagają dużych wydatków inwestycyjnych, postęp możliwy jest jedynie poprzez zespolenie nakładów, ponoszonych przez poszczególne instytucje.

Czytaj także: Czy są rezerwy w działalności banków spółdzielczych?

Warto zatem, aby poszczególne banki wzmocniły współpracę i wspólne działania, w zależności od postanowień – praw i obowiązków – wynikających z umowy zrzeszenia.

To ona powinna przesądzać, obok innych kwestii, o sposobie podejmowania decyzji dotyczących wspólnego inwestowania w rozwój technologiczny.

O wspólnych projektach inwestycyjnych winna decydować większość banków, a nadzór nad ich realizacją pozostawić w rozszerzonych kompetencjach reprezentantów banków – rady zrzeszenia.  Jej kompetencje powinny zostać zwiększone dla dobra uczestniczących podmiotów.

Więcej: we wrześniowym wydaniu Miesięcznika Finansowego Bank.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: