Umowy leasingowe ciągle w formie papierowej

Firma / Multimedia

30 procent inwestycji przedsiębiorców w Polsce jest finansowanych leasingiem tymczasem nadal umowy leasingowe muszą być zawierane w formie papierowej – mówił podczas Horyzontów Bankowości Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

30 procent inwestycji przedsiębiorców w Polsce jest finansowanych leasingiem tymczasem nadal umowy leasingowe muszą być zawierane w formie papierowej – mówił podczas Horyzontów Bankowości Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu

#AndrzejSugajski: Do ważności umowy leasingowej sam podpis elektroniczny nie wystarczy, potrzebna jest wymiana dokumentów, które muszą mieć formę papierową #ZPL @MPiT_GOV_PL

Branża leasingowa nie potwierdza informacji o spadającej skłonności do inwestowania przedsiębiorców – mówi  Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.W roku 2018 wg danych ZPL firmy leasingowe zawarły kontrakty o wartości 82 mld złotych. 99 procent  tych transakcji jest zawieranych MSP i mikroprzedsiębiorstwami.

Leasing odpowiada za 30 procent wartości inwestycji w Polsce i stanowi 4 procent naszego PKB.Jesteśmy na piątym miejscu w Europie pod względem wielkości  rynku leasingu – wylicza dyrektor generalny ZPL.Andrzej Sugajski stwierdza, że barierą w rozwoju leasingu w Polsce są trudności w zawieraniu umów drogą internetową.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego umowa leasingowa powinna być zawierana w formie papierowej pod rygorem nieważności.Do ważności umowy leasingowej sam podpis elektroniczny nie wystarczy, potrzebna jest wymiana dokumentów, które muszą mieć formę papierową.Tymczasem dla wielu branż zmieniono już przepisy co umożliwia im zawieranie umów drogą elektroniczną.Przedstawiciele branży leasingowej rozmawiają z urzędnikami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o zmianie nieprzystających do współczesnych realiów przepisów.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: