Umowy śmieciowe – ważne terminy

Samorząd

Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że to samorządy zawierają umowy z firmami na wywóz śmieci. Firmy te są wyłanianie na drodze postępowiań przetargowych. Oznacza to, że właściciele nieruchmości muszą wypowiedzieć dotychczasowe umowy w odpowiednim terminie, który pozwoli im uniknąć podwónej opłaty za wywóz śmieci - na rzecz gminy i prywatnego przedsiębiorcy.

Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że to samorządy zawierają umowy z firmami na wywóz śmieci. Firmy te są wyłanianie na drodze postępowiań przetargowych. Oznacza to, że właściciele nieruchmości muszą wypowiedzieć dotychczasowe umowy w odpowiednim terminie, który pozwoli im uniknąć podwónej opłaty za wywóz śmieci - na rzecz gminy i prywatnego przedsiębiorcy.

Przed wejściem nowej ustawy w życie właściciele nieruchomości płacili za wywóz śmieci prywatnym przedsiębiorcom, których sami wybierali. Teraz będą ponosić opłaty na rzecz gminy, która ogłosi przetrag i podpisze umowę z wybraną firmą.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości muszą wypowiedzieć dotychczasowe umowy. Jeśli były to umowy na czas nieokreślony i są w nich zawarte terminy wypowiedzenia to większego problemu nie ma. Jeśli jednak umowa została zawarta na czas określony, bez określenia terminu wypowiedzenia, wygaśnie ona niezwłocznie po jej wypowiedzeniu. Można w tej sytuacji wypowiedzieć umowę ze skutkiem odroczonym, czyli ze wskazaniem daty, po której jest wola aby ona wygasła.

Jeśli umowa na czas nieokreślony nie ma w swej treści terminu wypowiedzenia obowiązuje ona do czasu ziszczenia się terminu wskazanego w umowie. Ta sytuacja może doprowadzić do konieczności wnoszenia podwójnych opłat. Ustawodawca jednak przewidział taką sytuację.

W przepisach przejściowych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) przewidziano, że właściciele nieruchomości, którzy posiadają zawarte już umowy na wywóz śmieci są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Taki stan rzeczy może trwać maksymalnie do 30 czerwca 2013 roku, co oznacza, że od wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2012 roku, właściciele nieruchomości mają 18 miesięcy na wypowiedzenie umów.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: