Umowy na 200 mln zł w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce

Samorząd

19 listopada br. w Poznaniu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak wręczył pośrednikom finansowym cztery umowy operacyjne zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Umowy opiewają w sumie na 200 mln zł. To pierwsze tak ważne wydarzenie w ramach projektu JEREMIE w Polsce, bowiem dzięki zawarciu tych umów przekroczone zostało 100% alokacji środków przekazanych na utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE.

19 listopada br. w Poznaniu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak wręczył pośrednikom finansowym cztery umowy operacyjne zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Umowy opiewają w sumie na 200 mln zł. To pierwsze tak ważne wydarzenie w ramach projektu JEREMIE w Polsce, bowiem dzięki zawarciu tych umów przekroczone zostało 100% alokacji środków przekazanych na utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego wręczono podpisane w ramach rozstrzygniętych konkursów umowy z następującymi podmiotami:

  1. Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach konkursu na Produkt Pożyczka Globalna - na kwotę 80 mln zł (53% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 23. w ramach województwa wielkopolskiego i 80. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wyniesie 155 mln zł.
  2. Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach konkursu na Produkt Reporęczenie - na kwotę 40 mln zł (33% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 24. w ramach województwa wielkopolskiego i 81. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu i w ramach wszystkich umów wyniesie 100 mln zł.
  3. Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach konkursu na Produkt Reporęczenie - na kwotę 40 mln zł (33% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 25. w ramach województwa wielkopolskiego i 82. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wyniesie 100 mln zł.
  4. Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach konkursu na Produkt Reporęczenie - na kwotę 40 mln zł (33% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 26. w ramach województwa wielkopolskiego i 83. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wyniesie 100 mln zł.

Dzięki inżynierii finansowej oraz efektywnemu zarządzaniu środkami łączna kwota podpisanych w województwie wielkopolskim umów wynosi ponad 585 mln zł, co stanowi 116,7 % alokacji środków przeznaczonych na inicjatywę JEREMIE, otrzymanych przez BGK w ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wparcia przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota, którą ostatecznie otrzymają przedsiębiorcy, zostanie znacząco zwiększona dzięki tzw. efektowi dźwigni oraz wkładom własnym Pośredników Finansowych, jakie zobowiązani się wnieść w ramach zawartych umów operacyjnych.

Udostępnij artykuł: