Umowy na rynku energetycznym i gazowym na gruncie nowego prawa energetycznego i istniejących problemów

Finanse i gospodarka

Rynek energetyczny jak i gazowy oparty jest na systemach umów handlowych zawieranych pomiędzy jego uczestnikami. Od ich zapisów i konstrukcji zależą efekty jak i sukcesy rynkowe stron transakcji zakupu i sprzedaży energii oraz gazu. Rynek energetyczny wspierają liczne regulacje prawne m.in. ustawa Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, regulacje i dyrektywy w obszarze sprzedaży energii.

Rynek energetyczny jak i gazowy oparty jest na systemach umów handlowych zawieranych pomiędzy jego uczestnikami. Od ich zapisów i konstrukcji zależą efekty jak i sukcesy rynkowe stron transakcji zakupu i sprzedaży energii oraz gazu. Rynek energetyczny wspierają liczne regulacje prawne m.in. ustawa Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, regulacje i dyrektywy w obszarze sprzedaży energii.

Placem handlowym jest sieć elektroenergetyczna, którą zarządzają operatorzy udostępniając ją uczestnikom rynku w oparciu o umowy o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych. Oznacza to, że uczestnicy rynku energetycznego i gazowego powinni skupić się na jak najbardziej korzystnym i bezpiecznym zawieraniu umów handlowych zakupu i sprzedaży energii czy też umów sprzedaży paliwa gazowego, gdyż od nich zależy powodzenie ich działalności handlowej. Istotny wpływ na cały system umów w branży energetycznej i gazowej miała nowelizacja prawa energetycznego, która weszła w życie we wrześniu 2013 roku. W ramach warsztatu "Umowy na rynku energetycznym i gazowym na gruncie nowego prawa energetycznego i istniejących problemów" który odbędzie się 12-13 czerwca 2014r. w Hotelu Sheraton w Warszawie zaprezentowane zostaną  najlepsze doświadczenia z zakresu konstruowania i zawierania umów, najnowszych zmian przepisów prawnych oraz podstawowych zobowiązań, warunków jak i konsekwencji wcześniejszego rozwiązania umowy. Zaproszeni eksperci omówią główne zagadnienia związane z najnowszymi decyzjami UOKIK’u, zawieraniem umów na odległość, jak również praktycznymi aspektami związanymi ze stosowaniem umowy ramowej EFET. Efektem warsztatu będzie przekazanie uczestnikom wiedzy o rynku i umowach stosowanych na rynku energetycznym.

Podczas warsztatu swoje prelekcje wygłoszą: dr Michał Będkowski-Kozioł, Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy; Tomasz Dobrowolski, Kancelaria K&L Gates w Warszawie; Maciej Gramza, GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; Łukasz Jankowski, Kancelaria Wierzbowski Eversheds; Agata Jaskulska, GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; Adam Kowalski, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy; Barbara Koźbiał, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy; Marcin Marszałek, Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy; Katarzyna Radzewicz, Kancelaria Prawna Domański, Zakrzewski, Palinka; Ewa Rostkowska, GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; Dominik Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy; Piotr Suski, Counsel, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński.

Główne zagadnienia:

  • Wzorcowe umowy - wymagane niezbędne zapisy
  • Wpływ zmian prawa energetycznego na umowy energetyczne
  • Zmiany procedury wstrzymania dostawy energii
  • Komunikacja: dział ryzyka - zarząd spółki
  • Najnowsze orzecznictwo UOKIK i jego wpływ na umowy energetyczne
  • Orzecznictwo URE - zakres interwencji, rozstrzyganie sporów
  • W jaki sposób ustawa konsumencka wpłynie na umowy energetyczne?

Więcej informacji na stronie: www.mmcpolska.pl

Katarzyna Kasjaniuk
MM Conferences SA
Starszy Kierownik Projektu
T: 22 379 29 22
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl
www: www.mmcpolska.pl

Udostępnij artykuł: