Unia Europejska goni Chiny

Gospodarka

Po trzech kwartałach 2019 roku eksport towarów Unii Europejskiej do reszty świata wyniósł 1502,8 mld euro. Eksport UE (bez uwzględnienia handlu między krajami członkowskimi) wciąż jest niższy niż eksport Chin, który w ciągu dziewięciu miesięcy 2019 roku wyniósł 1826 mld USD, czyli ok. 1625 mld euro.

ue chiny
Fot. STOCK.ADOBE.COM/Rawf8

Po trzech kwartałach 2019 roku eksport towarów Unii Europejskiej do reszty świata wyniósł 1502,8 mld euro. Eksport UE (bez uwzględnienia handlu między krajami członkowskimi) wciąż jest niższy niż eksport Chin, który w ciągu dziewięciu miesięcy 2019 roku wyniósł 1826 mld USD, czyli ok. 1625 mld euro.

#WitoldGadomski: Polski eksport w tym roku wzrósł o 6%. Eksport do pozostałych krajów UE o 5%, a na zewnątrz Unii o 9%. Szybciej rósł eksport Luksemburga (12%), Irlandii (10%) i Słowenii (8%) #HandelUE #ImportEksportUE #UniaEuropejska @gazeta_wyborcza @EU_Eurostat

Ale sprzedaż chińskich towarów za granicę spadła o 1% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 (we wrześniu aż o 3,2%), podczas gdy eksport europejski wzrósł o 1,8%.Według danych celnych chiński eksport do Stanów Zjednoczonych spadł w ciągu trzech kwartałów o 10,7% w stosunku do roku poprzedniego, a import aż o 26,4%.

Obroty UE – USA rosną

Choć prezydent USA Donald Trump grozi wprowadzeniem ceł na import europejskich samochodów, a być może także innych towarów, obroty handlowe między Unią i USA w tym roku silnie wzrosły. W ciągu trzech kwartałów eksport 28 krajów członkowskich do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 11,8%, a import o 11%.Stany Zjednoczone są największym odbiorcą towarów z UE. Chiny są dla Unii drugim najważniejszym rynkiem zbytu i wciąż największym dostawcą towarów do Unii Europejskiej. Ale w tym roku import z USA rósł szybciej niż z Chin.

Chiny jeszcze z nadwyżką

Mimo spadku chińskiego eksportu do USA i UE, kraj ten ma wciąż nadwyżkę w handlu międzynarodowym, gdyż chiński import spadł w tym roku szybciej niż eksport. W ciągu trzech kwartałów 2019 roku nadwyżka w handlu z UE wyniosła 145,5 mld euro i była o 14,4 mld euro większa niż w analogicznym okresie roku 2018.Eksport UE do Szwajcarii, która jest trzecim najważniejszym dla 28 krajów członkowskich rynkiem zbytu jest niemal dwukrotnie większy niż do Rosji, która jest trzecim najważniejszym dostawcą towarów do UE.W ciągu trzech kwartałów b.r. import z Rosji spadł aż o 7,1%, dzięki czemu poprawił się bilans wymiany, który wciąż dla UE jest ujemny. Spadek importu (w cenach bieżących) spowodowany był spadkiem cen surowców energetycznych, które dla Rosji są głównym towarem eksportowym

Polski eksport w czołówce

Na tle pozostałych członków UE polski eksport w tym roku prezentuje się całkiem dobrze. Wzrósł o 6%, przy czym eksport do pozostałych krajów UE o 5%, a na zewnątrz Unii o 9%.Szybciej rósł jedynie eksport Luksemburga (12%), Irlandii (10%) i Słowenii (8%). W handlu z krajami UE uzyskaliśmy nadwyżkę w wysokości 19,8 mld euro, zaś z resztą świata deficyt 18,9 mld euro.

Import/eksport po brexicie

Gdy w przyszłym roku Wielka Brytania opuści Unię Europejską, eksport UE do reszty świata nie spadnie, ale wzrośnie. Dziś bowiem brytyjski eksport poza obszar UE wynosi (dane za trzy kwartały 2019) 163 mld euro, zaś import z krajów członkowskich UE 226,7 mld euro.Jeśli brexit zostanie sfinalizowany, to eksport krajów UE do Wielkiej Brytanii, który dziś jest handlem wewnątrz wspólnego rynku stanie się eksportem z UE do reszty świata.UNIA-EKSPORT-IMPORT-TABELA
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: