Unia Europejska wychodzi z kryzysu

Gospodarka

Kadencja Parlamentu Europejskiego, a zatem również Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Rady Europejskiej, zbliża się ku końcowi. Nadchodzi czas podsumowań.

Bruksela, Unia Europejska

Kadencja Parlamentu Europejskiego, a zatem również Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Rady Europejskiej, zbliża się ku końcowi. Nadchodzi czas podsumowań.

#DonaldTusk: Konieczne jest wzmocnienie istniejących narzędzi, takich jak Unia bankowa oraz dalsze rozwijanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) #RadaEuropejska

Niedawno światło dzienne ujrzało sprawozdanie Donalda Tuska z prac Rady Europejskiej pod jego przewodnictwem pod koniec pierwszej i od początku jego drugiej kadencji – od maja 2016 do czerwca 2018 roku. Warto pamiętać, ze kadencja przewodniczącego RE to 2,5 roku. Niepisaną zasadą jest jednak, że przewodniczący wybierany jest na drugą kadencję, czyli pełni funkcję do kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego – tak było zarówno w przypadku Hermana Van Rompuy’a, jak i Donalda Tuska.W publikacji Przewodniczący Tusk zwraca przede wszystkim uwagę, ze w okresie tym najważniejszym zadaniem było utrzymanie i wzmocnienie jedności politycznej Unii Europejskiej. Musiano zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wśród których zwraca się uwagę przede wszystkim na bezprecedensową presję migracyjną, zmiany geopolityczne, trwałe zagrożenie terrorystyczne, niepewną perspektywę gospodarczą i decyzję brytyjskich wyborców o wyjściu z Unii. Równie istotnymi tematami były kwestie dotyczące wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej oraz zacieśnienia współpracy w kwestiach obronnych.

Odnosząc się do kwestii finansowych, w sprawozdaniu zwraca się uwagę na to, że Unia wychodzi z kryzysu. W początku 2017 roku UE rozwijała się szybciej niż gospodarka amerykańska, a także pierwszy raz od 2008 roku wszystkie 28 państw członkowskich odnotowało wzrost gospodarczy.Priorytetem pozostaje poprawa funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej. Ma to kluczowe znaczenie dla 19 krajów strefy euro, ale także dla państw spoza strefy euro i Unii jako całości.Przewodniczący RE podkreśla, że koniecznym jest wzmocnienie istniejących narzędzi, takich jak Unia bankowa oraz dalsze rozwijanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM). W zakresie tym już uzgodniono, że EMS zapewni wspólny mechanizm ochronny jednemu funduszowi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (tzw. single backstop), co powinno doprowadzić do wzmocnienia stabilności unii bankowej.Więcej tutaj: http://www.consilium.europa.eu/media/36251/european-council-2017-en.pdf 
Udostępnij artykuł: