Unia: IV Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach

EDS 2012.07-09 (lipiec - wrzesień 2012)

Już po raz czwarty stolica Górnego Śląska była gospodarzem spotkania najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Europejski Kongres Gospodarczy 2012 odbył się w dniach 14-16 maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełniły liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których wiedzą i doświadczeniem podzieliło się ponad 900 prelegentów. W całym wydarzeniu udział wzięło ponad 6000 gości z całego globu.

Bogdan Sadecki

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Został uznany za forum reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, a tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Zakładając, że każda z 6 tys. osób przeprowadziła podczas trzech dni do 20 rozmów biznesowych – to jedna z najcenniejszych wartości katowickiego spotkania.

Potrzeba nowych impulsów rozwoju

eds.2012.k3.foto.075.a.250xKongresowe panele pierwszego dnia odbywały się w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Teatrze Korez, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Hotelu Angelo i w Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego ING. – Europa nie ma czasu na błędy i życie złudzeniami. Bez wzrostu będzie chylić się do upadku. Bogactwa wystarczy jej jeszcze na lata, ale nie zmieni to faktu, że świat będzie miał nowe bieguny gospodarcze. Tymczasem agenda dla wzrostu Europy złożona jest na razie, niestety, tylko z haseł, a nie szczegółowych rozwiązań. Liczę, że Europejski Kongres Gospodarczy właśnie je podsunie – mówił Bronisław Komorowski, prezydent RP. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem dyskusji o przyszłości polityki finansowej i energetycznej Unii Europejskiej.

W inauguracji IV Kongresu udział wzięli Bronisław Komorowski, prezydent RP, Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego, Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa Wyższego, Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Piotr Uszok, prezydent Katowic i władze województwa śląskiego. Inauguracyjne wystąpienia zdominowały wypowiedzi na temat ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (źródło: http://www.eecpoland.eu/).

 

eds.2012.k3.foto.075.b.250x

Inauguracja IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Pierwsza z kongresowych debat dotyczyła UE i krajów Europy Środkowej i Wschodniej wobec kryzysu gospodarczego. O nauce w kryzysie rozmawiali Mikuláš Dzurinda, premier Słowacji w latach 1998-2006, Minister Spraw Zagranicznych Słowacji w latach 2010-2012; Joschka Fischer, wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, minister spraw zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005; Alicja Kornasiewicz, doradca w Morgan Stanley; Jan Kulczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, założyciel CEED Institute i René Nyberg, dyrektor zarządzający, ambasador East Office of Finnish Industries. Sesję moderował Janusz Reiter, partner CEED Institute.

 

– Dostrzegam różnicę, na przykład między Słowacją a Węgrami. Istotne jest, by dany kraj zrobił tyle, ile można było zrobić. My na Słowacji dokonaliśmy daleko posuniętych reform. Przypomnę, że mój kraj był potęgą, jeżeli chodzi o produkcję uzbrojenia. Jeszcze dwadzieścia lat temu Słowacja nie produkowała samochodów osobowych, a teraz jesteśmy w tej dziedzinie potęgą. Trudno tłumaczyć ludziom potrzebę zaciskania pasa ze względu na sytuację mającą miejsce w krajach bogatszych, które są dłużej w UE niż Słowacja. Politycznie sytuacja jest trudna. Do 2020 r. możemy wygrać, ale możemy również przegrać – powiedział Mikuláš Dzurinda.

Globalna gospodarka znakiem czasu

W sesji Globalna gospodarka – globalna konkurencja moderowanej przez Romana Młodkowskiego, redaktora naczelnego TVN CNBC, udział wzięli Roland Boekhout, prezes zarządu ING DiBa Niemcy, członek Banking Management Team Grupa ING; Stephen Gomersall, Hitachi Group Chairman for Europe, Hitachi Europe; Piotr Muszyński, wiceprezes zarządu Telekomunikacji Polskiej; Robert Priday, członek zarządu SABMiller Europe, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej. Panel rozpoczął się od wystąpienia Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP w latach 1995-2005.

 

eds.2012.k3.foto.075.c.250x

EEC 2012: Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Unijna polityka ochrony klimatu.

– Niewątpliwie żyjemy obecnie w ciekawych czasach. Pytań dotyczących przyszłości jest więcej niż odpowiedzi, nie może to dziwić skoro stan niepewności jest bardzo duży. Znając historię, powinniśmy wyciągnąć wnioski. Niektórzy porównują ten kryzys do załamania z końca lat 20. i początku lat 30. Wnioski mogą być pesymistyczne, bo tamten kryzys doprowadził do II wojny światowej – mówił Aleksander Kwaśniewski. Wielkie zmiany technologiczne, demografia, gospodarka, media i polityka to pięć czynników, które według byłego prezydenta mają największe znaczenie i są siłami sprawczymi, determinującymi zmiany.

 

Rodzi się pytanie, jak będzie wyglądał świat – jeżeli tak zdefiniujemy te siły. Będziemy mieli do czynienia z wielobiegunowością świata i ważne jest, aby UE znalazła się np. w trójce najważniejszych graczy w ładzie światowym. Nadal będzie trwała rewolucja technologiczna. Konieczne jest otwarcie na nowe technologie i innowacyjność. Z tego wynika kluczowy warunek, jakim jest edukacja. Chodzi o to, aby była ona na jak najlepszym poziomie.

eds.2012.k3.foto.076.a.250xNagrody w plebiscycie Top Inwestycje Komunalne 2012 roku wręczone podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Top Inwestycje Komunalne 2012 to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorządowego.pl mająca na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Oceny ponad stu nadesłanych przez samorządy i spółki komunalne projektów dokonała Rada Konsultacyjna, w skład której weszli doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie i eksperci.

W gronie dziesięciu najciekawszych Top Inwestycji Komunalnych 2012 znalazły się (kolejność alfabetyczna): n Budowa promenady spacerowej w Szczawnicy n Budowa przystani jachtowej w Sopocie n Centrum Nauki Kopernik w Warszawie n Czysta energia w Dolinie Zielawy n Gospodarcza Brama Śląska I etap (Sosnowiec) n Hala Stulecia we Wrocławiu n Lamusownia w Krakowie n Przebudowa układu komunikacyjnego Jaworzna n Stadion PGE Arena w Gdańsku oraz n Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Opola.

Główne kryteria ocen, którymi kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej, to efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie.

– Możemy śmiało powiedzieć, że wybrane projekty pokazują kierunek, w jakim będą zmierzać inwestycje komunalne w Polsce – powiedział Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalusamorządowego.pl.

Pakiet klimatyczny a energetyka

Kolejna z poniedziałkowych sesji to Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Unijna polityka ochrony klimatu poświęcona została walce ze zmianami klimatu i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Panelistami byli Jerzy Buzek, Philippe Castanet, prezes EDF Polska; Surojit Ghosh, dyrektor handlu i nadzoru korporacyjnego, członek zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor finansowy Części Wschodniej Europejskiego Sektora Wyrobów Płaskich; Sławomir Hinc, wiceprezes zarządu ds. finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa; Ivo Hlaváč, wiceminister, dyrektor ds. ochrony środowiska w czeskim ministerstwie środowiska; Mikael Lemström, prezes zarządu Fortum Power and Heat Poland; Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia; Dariusz Mioduski, prezes zarządu Kulczyk Investments; Mariusz Machajewski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno- finansowych LOTOS; Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki RP.

 

eds.2012.k3.foto.076.b.250x

EEC 2012: Zarządzanie. Biznes wobec globalnych wyzwań.

– Unia Europejska w dużym stopniu jest uzależniona od paliw kopalnych, co jest problemem. Duża ich część jest importowana, a ceny są bardzo niestabilne. Nikt nie wie, ile będzie kosztowała baryłka ropy naftowej za 10 lat – podkreślał Philippe Castanet.

 

– Dla polskiej energetyki „Mapa drogowa 2050” jest zaskakująca. Pakiet klimatyczny został wynegocjowany niedawno, bo w 2008 r. i w na tej podstawie przygotowaliśmy swoją strategię do 2020 r. z perspektywą 2030 r. – zwracał uwagę Dariusz Lubera.

Pierwszego dnia podczas EEC 2012 miało miejsce Ogólnopolskie spotkanie managerów ochrony zdrowia, debata na temat efektywnego audytu w administracji publicznej, kultury i biznesu oraz światowych, europejskich i polskich trendów w rozwoju metropolii. W ramach największej imprezy biznesowej Europy Środkowej odbyło się również wręczenie nagród plebiscytu Top Inwestycje Komunalne 2012.

Finanse, transport, energetyka filarami gospodarki

Panele kongresowe drugiego dnia odbywały się w Teatrze Śląskim, Hotelu Monopol, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, budynku Biuro Centrum, Hotelu Angelo, Hotelu Novotel Katowice Centrum, Pałacu Goldsteinów i w Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego ING. Blisko pół tysiąca prelegentów wzięło udział w 50 dyskusjach w ramach Europejskiego Kongresu – politycy, naukowcy, finansiści, biznesmani. Drugi dzień imprezy biznesowej zdominowały zagadnienia z zakresu funduszy europejskich, polityki energetycznej i transportu.

 

eds.2012.k3.foto.077.c.250x

EEC 2012: Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej.

Blisko 10 sesji tematycznych drugiego dnia kongresu poświęconych zostało kwestiom finansowym. Paneliści mówili m.in. o finansach samorządów, funduszach EU, OFE i sektorze bankowym w Unii. W debatach udział wzięli m.in.: Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 1994-1995 oraz 2007-2009; Danuta Hübner, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim; Kim Kreilgaard, Head of Division Lending Operations in Poland, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI); Georg Milbradt, premier Saksonii w latach 2002-2008, Niemcy; Elżbieta Suchocka-Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2004-2010, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Joachim Zeller, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji ds. Rozwoju Regionalnego z Niemiec.

 

– Nie ma co ukrywać – Europę czekają lata słabego wzrostu. Jeśli spojrzymy na prognozy ekonomiczne, to znajdujemy się w środku stagnacji. Muszą być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy obciążeniami fiskalnymi a wydatkami budżetowymi. Niewątpliwie będzie postępowała konsolidacja zarówno budżetów poszczególnych krajów członkowskich, jak i samej Unii Europejskiej – mówiła Danuta Hübner.

– Wzrost PKB w 2012 r. może być powyżej 3 proc. Inflacja na przełomie 2012 i 2013 r. obniży się do okolic celu inflacyjnego, a w polityce pieniężnej powinien teraz nastąpić okres „wait and see”. (…) Inflacja w kolejnych miesiącach powinna zwalniać. Może być podwyższona w czerwcu – przejściowo i punktowo w miastach, w których będzie się odbywało Euro2012, ale mamy nadzieję, że to się nie rozleje na resztę kraju, i nie powinna przekroczyć poziomu ok. 4 proc. Sądzę, że na przełomie roku inflacja obniży się w okolice celu inflacyjnego – oceniła Elżbieta Chojna-Duch.

Perspektywa rozwojowa 2050

Podczas debat dedykowanych energetyce odbyły się panele Energetyczna mapa drogowa 2050 i Przyszły miks energetyczny Europy – omawiano stanowiska krajów członkowskich wobec progów redukcji emisji CO2 prezentowali m.in. Jerzy Buzek, Ivo Hlaváč, Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; Arvydas Sekmokas, minister ds. energii z Litwy i Günter Verheugen, komisarz UE ds. przedsiębiorstw i przemysłu w latach 2004-2010, komisarz UE ds. rozszerzenia w latach 1999-2004. Dyskutowano również na temat przyszłości energetycznej Europy, wspólnych europejskich projektów infrastrukturalnych w obszarze przesyłu gazu, energii i paliw płynnych, inwestycji w polskiej energetyce wytwórczej oraz transportu kolejowego i polskiego rynku przewozów lotniczych.

 

eds.2012.k3.foto.078.250x

EEC 2012: Złota reguła finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Drugi dzień to także Forum współpracy gospodarczej Europa-Chiny z udziałem m.in. Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz uroczyste wręczenie wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbyły się również debaty poświęcone rynkowi nieruchomości komercyjnych i transportowi kolejowemu, europejskim korytarzom transportowym Północ-Południe i rynkowi przewozów lotniczych.

 

– Nie jest tajemnicą, że nie ma kolejki chętnych do prywatyzacji LOT-u – przyznał Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa – Jednak są chętni, prowadzimy rozmowy, a do końca bieżącego roku chcemy zmienić skład akcjonariatu LOT-u. (…) Chcemy latać dalej. Myślimy o Tokio i innych, poza Pekinem, miastach Chin. Nie ma biznesu bez mobilności, a brak połączeń z Chinami stanowi barierę dalszego rozwoju polsko-chińskiej współpracy gospodarczej. Kolejny raz podczas kongresu miało miejsce Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze oraz uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności.

Liberalizm na rozdrożu

Trzeciego dnia kongresu odbyło się ponad 40 sesji tematycznych, w których udział wzięło blisko 350 prelegentów. Czwarta edycja imprezy biznesowej wskazała potrzebę debaty na tematy ważne dla polskiej i europejskiej gospodarki. Uczestnicy ostatniego dnia rozmawiali o tym, jak tworzyć klimat dla innowacyjności, a także o energetyce atomowej, kryzysie liberalizmu i nowych mediach.

Trzeci dzień IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozpoczęła debata o kryzysie liberalizmu, podczas której spotkali się reprezentanci różnych frakcji politycznych. Do debaty przystąpili m.in.: Michał Kamiński, poseł do Parlamentu Europejskiego; Krzysztof Kwiatkowski, poseł na Sejm RP; Józef Oleksy, prezes Rady Ministrów RP w latach 1995-1996 oraz Janusz Palikot, poseł na Sejm RP.

– Żeby wyjść z kryzysu, potrzeba nam fali uprzemysłowienia i to nie jest żaden socjalizm. W Polsce musimy podjąć działania nakierowane na tworzenia miejsc pracy – powiedział Janusz Palikot.

– Nie ma odwrotu od funkcji społecznych gospodarki i państwa. Dysproporcje rozwojowe na świecie pogłębiają się i na to wcześniej czy później ludzkość będzie musiała znaleźć odpowiedź. Nastąpiło coś więcej niż tylko rozchwianie regulacji. Załamało się zaufanie do pieniądza. Sprawcą jest neoliberalny kapitalizm. Przyczyną kryzysu była chciwość – mówił Józef Oleksy.

Trzeciego dnia debatowano także nad problemem nowych regulacji fiskalnych w UE (Pakt fiskalny) i wpływem wzrostu dyscypliny finansowej w państwach członkowskich Unii na stabilność oraz perspektywy wzrostu gospodarczego. Różnie uzasadniany sceptycyzm co do pomysłu harmonizacji stawek podatkowych na poziomie UE artykułowali uczestnicy panelu dyskusyjnego Budżet i polityka fiskalna UE:

– My na Węgrzech nie jesteśmy zwolennikami tego pomysłu – mówił Zoltán Cséfalvay, wiceminister gospodarki Węgier. Chcemy być konkurencyjni, m.in. w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych. Własny system podatkowy to instrument polityki gospodarczej.

– Jest natomiast obszar unifikacji związany z podstawami systemu podatkowego dla biznesu, z określeniem na przykład tego, co może być, a co nie może ulgą podatkową. Kluczową kwestią jest jednak to, co każdy z krajów unijnych oferuje za pobrane podatki. Wystarczy porównać stan infrastruktury komunikacyjnej Niemiec i Polski, a następnie odnieść to do atrakcyjności dla inwestorów – powiedział Dariusz Rosati, poseł na Sejm RP, minister spraw zagranicznych w latach 1996-1997.

Ostatniego dnia IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego poruszano temat zbliżających się mistrzostw Euro 2012. Rozmawiano również o energetyce atomowej i efektywności energetycznej, nowych mediach i nowych technologiach, hutnictwie i ciepłownictwie.

O tym, czy Polska skorzysta na organizacji Euro 2012 mówili m.in. Cezary Gizka, członek Rady Nadzorczej Krajowej Izby Sportu i Antoni Piechniczek, wiceprezes ds. szkoleniowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zmiany na rynku mediów podsumował Kamil Durczok, redaktor naczelny Faktów TVN, o hutnictwie wypowiadali się David J. Rintoul, wiceprezes ds. operacji europejskich, prezes U. S. Steel Košice, Słowacja oraz Surojit Ghosh, a o bezpieczeństwie obrotu gospodarczego w internecie mówił Peter Böhret, wiceprezes ds. usług w zakresie odzyskiwania danych na Europę, Kroll Ontrack.

Dyskusja: Miasta i deweloperzy muszą żyć w symbiozie

Handel i usługi należą do głównych czynników miastotwórczych. Same też nie mogą istnieć bez miasta, dlatego deweloperzy i samorządy muszą żyć w swoistej symbiozie – mówiono podczas dyskusji dotyczącej inwestycji komercyjnych w przestrzeni miejskiej, która odbyła się w ramach EEC 2012.

Podczas dyskusji Piotr Uszok, prezydent Katowic, w których śródmieściu jest obecnie prowadzonych kilka dużych inwestycji, m.in. budowa nowego dworca kolejowego wraz z kompleksem handlowym, podkreślił, że przedsięwzięcia w przestrzeni miejskiej muszą być poprzedzone bliskim dialogiem z mieszkańcami.

– Skoro budujemy coś dla mieszkańców, to tego dialogu nie może zabraknąć. Mając wstępne koncepcje, o ich końcowym kształcie musimy dyskutować z mieszkańcami, aby później chcieli oni w tej przestrzeni przebywać. Nie może też zabraknąć rozmów z biznesem. Jeśli publiczne pieniądze wydane na inwestycję przyciągają następne przedsięwzięcia, to wtedy mamy wartość dodaną – powiedział Uszok. Zaznaczył także, że baczną uwagę przy realizacji inwestycji w miastach należy zwracać na ich architekturę.

– Musi ona być na wysokim poziomie, ale jednocześnie funkcjonalna oraz racjonalna finansowo. W Katowicach powołaliśmy stanowisko architekta miejskiego, który nad tym czuwa. W kontekście życia miasta politycy mają krótki czas na działanie, zazwyczaj tak długie, jak ich kadencja. Dlatego trzeba działać rozważnie – wskazał Uszok.

Dodał, że z tego powodu miasto ogłasza również konkursy architektoniczne, aby mieć szerokie spektrum koncepcji do wyboru przy planowanych przedsięwzięciach.

Piotr Koj, prezydent Bytomia, zaznaczył, że udana inwestycja komercyjna to duże wyzwanie w zabytkowym, a z drugiej strony do niedawna mocno uprzemysłowionym mieście, jakim do niedawna był Bytom. Kilkanaście lat temu działało tam sześć kopalń oraz dwie huty. Obecnie pozostała tylko jedna czynna kopalnia. Prezydent podkreślił jednak, że mimo tego w Bytomiu istnieją dobre przykłady inwestycji komercyjnych. Wśród nich znajduje się m.in. kompleks handlowo-rozrywkowy w ścisłym centrum miasta, który ożywił śródmieście Bytomia, oraz kompleks mieszkalny wraz z polem golfowym na terenie byłej Kopalni Szombierki.

Koj zwrócił także uwagę na problem pozyskania środków na rewitalizację terenów poprzemysłowych. Jako jedno ze źródeł takich funduszy Marek Szczepański, dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego, wskazał unijny program JESSICA, w ramach którego można uzyskać preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Dotychczas w program zaangażowało się pięć województw: śląskie, wielkopolskie, mazowieckie, pomorskie i zachodniopomorskie. W sumie JESSICA dysponuje środkami wysokości 1,4 mld zł, z czego blisko połowa przypada na województwo śląskie.

Natomiast Jerzy Adamski, dyrektor w Instytucie Rozwoju Miast, przypomniał, że wciąż rzadko wykorzystywanym narzędziem przez samorządy jest partnerstwo publiczno-prywatne. Dotychczas takich projektów zrealizowano w Polsce tylko kilka.

Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele spółek deweloperskich podkreślali, że trudno o udane przedsięwzięcia w przestrzeni miejskiej bez dobrej współpracy z samorządami.

– Handel i usługi są jednymi z głównych czynników miastotwórczych, a same bez miasta też nie mogą istnieć. Dlatego sukces zależy od symbiozy obu stron. Miasto oraz inwestor prywatny muszą poznać nawzajem swoje potrzeby – wskazał Antoni Pomorski z Neinver Polska, dyrektor projektu przebudowy dworca w Katowicach.

Podobnego zdania był Jan Mroczka, prezes i główny udziałowiec Rank Progress.

– Jeżeli nie ma dobrej woli miasta do współpracy, to nie rozpoczynamy inwestycji. Zazwyczaj przestrzeń publiczna wokół obiektów komercyjnych jest finansowana ze środków dewelopera. Tak było w przypadku wszystkich projektów, które zrealizowaliśmy, a było ich ponad 40 – podkreślił Mroczka.

Stanislav Frnka, prezes polskiego oddziału słowackiej firmy HB Reavis, powiedział, że jego spółka spotyka się w Polsce z podobnymi problemami, jak na swoim rodzimym rynku.

– Dotyczy to zwłaszcza nieuregulowanego stanu prawnego działek oraz niespodzianek, które na nich znajdujemy z powodu niekompletnej dokumentacji. Dlatego planując inwestycję w przestrzeni miejskiej, trzeba wpierw przeprowadzić dokładne badania prawne i archeologiczne, aby później uniknąć kłopotów. Zwłaszcza jeżeli ma być ona realizowana w centrum miasta, bo może to jeszcze bardziej utrudnić życie mieszkańcom – podsumował Frnka.

Samorządowe debaty

Podczas EEC 2012 podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz nie zabrakło samorządowych dyskusji. Przez trzy dni rozmawiano o światowych i europejskich trendach w gospodarce, również o rozwoju metropolii – o gospodarczym znaczeniu współczesnych megamiast oraz kształtowaniu ustroju metropolitalnego na świecie przez przepisy. Na kondycję europejskiej gospodarki w znacznym stopniu wpływają samorządy. Podczas debat rozmawiano o bieżącej sytuacji finansowej samorządów w Polsce i Europie, najnowszych trendach w zarządzaniu metropolią, projekcie ustawy metropolitarnej oraz najlepszych inwestycjach komunalnych. Jeden z ciekawych paneli został poświęcony inwestycjom komunalnym, ich dynamice wobec coraz mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy. Dyskusje, ich skupienie miało miejsce wokół sytuacji finansowej samorządów w Europie oraz nad regułą finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Godny uwagi temat poruszony podczas jednej dyskusji to program rozwoju Polski Wschodniej oraz przyszłość polskich uzdrowisk i miejscowości uzdrowiskowych, a także wodociągi i gospodarowanie wodą.

Podczas spotkań zastanawiano się też, gdzie szukać oszczędności w JST i jak efektywnie wykorzystać i zarządzać majątkiem samorządowym oraz dlaczego partnerstwo publiczno-prywatne wciąż nie nabiera rozpędu.

Poza wieloma mocnymi stronami imprezy, zauważono też obszary do poprawy. Do słabości EEC 2012 należy zaliczyć przede wszystkim niewystarczający czas na prowadzenie dyskusji z panelistami. W przyszłym roku ma się to jednak zmienić. Organizatorzy chcą też więcej pracować z moderatorami paneli, aby prowadzone były w sposób spójny, z naciskiem na nowe aspekty omawianych spraw.

Co ważne, z roku na rok na kongres przyjeżdża więcej gości i zostaje w Katowicach na dłużej. W tym roku aż 90 proc. z tych, którzy korzystali z oferty noclegowej, spędziło w hotelach dwie noce. Pochodzący ze Śląska stanowili tylko jedną czwartą wszystkich obecnych.

 

Udostępnij artykuł: