Unia otwiera rynek aplikacji bankowych – wielka szansa dla polskich firm IT

Bankowość

Już wkrótce powstanie otwarte API dla branży płatniczej. Firmy IT z całej Unii Europejskiej będą mogły skutecznie ze sobą konkurować tworząc aplikacje bankowe w ramach jednolitego, spójnego systemu i sprzedawać je za pomocą wspólnej, działającej w chmurze platformy.  Firma Ixaris Systems Ltd. ogłosiła wstępną fazę projektu Open Payments Ecosystem, w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.Projekt otworzy przed polskimi firmami IT zupełnie nowy obszar rozwoju, a bankom umożliwi szybkie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań przy minimalnym zaangażowaniu ich wewnętrznych zasobów.

Już wkrótce powstanie otwarte API dla branży płatniczej. Firmy IT z całej Unii Europejskiej będą mogły skutecznie ze sobą konkurować tworząc aplikacje bankowe w ramach jednolitego, spójnego systemu i sprzedawać je za pomocą wspólnej, działającej w chmurze platformy.  Firma Ixaris Systems Ltd. ogłosiła wstępną fazę projektu Open Payments Ecosystem, w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.Projekt otworzy przed polskimi firmami IT zupełnie nowy obszar rozwoju, a bankom umożliwi szybkie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań przy minimalnym zaangażowaniu ich wewnętrznych zasobów.

Celem projektu Open Payment Ecosystem (OPE)  jest umożliwienie innowacyjnym firmom IT - w tym startupum - tworzenia aplikacji bankowych działających w ramach jednolitego standardu, co znacząco usprawni ich implementację i obsługę przez banki. Rozwiązania przygotowywane przez europejską społeczność programistów będą dystrybuowane przy pomocy wspólnej, działającej w chmurze, platformy - Payments Application Store, dotychczas z powodzeniem rozwijanej przez firmę Ixaris Systems Ltd.

Ekosystem będzie gwarantował najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich oferowanych produktów ponieważ tylko aplikacje ocenione jako bezpieczne i zgodne ze ściśle określonymi standardami będą oferowane w Payments Application Store

W wielu branżach od dawna mamy do czynienia z otwartym API. "Otwarte ekosystemy" tworzą rynek dla innowatorów, m.in. dla kreatywnych startupów. Dotychczas, głównie ze względu na bariery związane z bezpieczeństwem i regulacjami prawnymi, branża płatnicza pozbawiona była tego cennego czynnika stymulującego. Za sprawą OPE sytuacja diametralnie się zmienia. Wierzymy, że nasza inicjatywa otwartego dostępu do innowacji pozwoli na tworzenie rewolucyjnych aplikacji płatniczych i doprowadzi do prawdziwego przełomu w branży - komentuje Alex Mifsud, CEO, Ixaris Systems Ltd.

OPE to dwuletni projekt wspierany przez europejski program Horyzont 2020 w ramach inicjatywy badawczej Innowacyjne koncepcje IT. Horyzont 2020 ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy na świecie poprzez aktywne wspieranie badań i innowacji.

Jeden system - pełen cykl życia usług płatniczych
OPE będzie składać się z sześciu elementów obejmujących pełen cykl życia usług płatniczych od rozwoju aplikacji do dystrybucji usług. Są to:

  1. środowisko programistów specjalizujące się w tworzeniu i testowaniu aplikacji,
  2. ogólnodostępna platforma aplikacji (Payments Application Store),
  3. bezpieczne środowisko wykonawcze, uniemożliwiające twórcom aplikacji dostęp do danych klientów przy zachowaniu pełnej funkcjonalności,
  4. system nadzorujący zgodność całego cyklu życia aplikacji,
  5. kanały dodawania dodatkowych funkcjonalności dla dostawców usług płatniczych,
  6. kompleksowy magazyn danych umożliwiający wszystkim uczestnikom systemu dostęp do wiedzy z branży.

System dla całej Europy
Polski sektor finansowy już od kilku lat intensywnie inwestuje w nowoczesne rozwiązania i technologie w dziedzinie płatności. Jednakże, wprowadzanie aplikacji płatniczych dla biznesu wymaga całkiem nowego podejścia.

Polskie banki, które chciałyby oferować swoje usługi korporacjom na szeroką skalę muszą inwestować w dużo szerszy zestaw technologii niż w przypadku aplikacji dla klientów indywidualnych. Mowa tutaj o konieczności wprowadzenia m.in. szeregu systemów wsparcia operacyjnego, funkcji tworzenia i zarządzania kontami użytkowników platformy, tworzenia aplikacji adaptowalnych do potrzeb organizacji, a także interfejsów użytkownika dopasowanych do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw i rynków, na jakich działają. Do tej pory na rynku nie funkcjonował  jednolity ekosystem dla płatności. Systemy bankowości korporacyjnej musiały być budowane z luźno związanych ze sobą podsystemów wymagających kosztownej i czasochłonnej integracji. W związku z tym, niewiele polskich banków decydowało się na ich wprowadzanie. Stworzenie otwartego ekosystemu płatności znacząco przyczyni się do obniżenia kosztów po stronie sektora bankowego, czyniąc rozwiązania IT dla bankowości korporacyjnej dostępnymi jak nigdy dotąd.

Polski sektor płatności bezgotówkowych charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką. Niestety, w obecnej sytuacji, każda innowacja w tym obszarze wymaga olbrzymich inwestycji, co negatywnie wpływa na rozwój branży. Platforma, którą współtworzymy umożliwi programistom produkowanie innowacyjnych aplikacji płatniczych, które pozwolą bankom oferować nowe usługi w spójny i bezpieczny sposób. Poprzez otwarcie ekosystemu płatności, w procesie będą mogli uczestniczyć niezależni programiści i startupy. W efekcie OPE stworzy nowy rynek dla branży IT - dodaje Alex Mifsud.

Olgierd Borówka

Udostępnij artykuł: