Unijne środki JEREMIE w woj. zachodniopomorskim wracają do przedsiębiorców

Bankowość

Szczecin, Warszawa, 30 stycznia 2014 - Do grudnia 2013 r. do ponad 3,4 tys. firm z woj. zachodniopomorskiego trafiło 280 mln zł w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dzięki temu, że środki te mają charakter zwrotny, zaczyna się ich "drugi obrót" i kolejni przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać.

Szczecin, Warszawa, 30 stycznia 2014 - Do grudnia 2013 r. do ponad 3,4 tys. firm z woj. zachodniopomorskiego trafiło 280 mln zł w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dzięki temu, że środki te mają charakter zwrotny, zaczyna się ich "drugi obrót" i kolejni przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać.

W ramach "pierwszego obrotu" wspartych zostało ponad 3 400 firm (z czego około 20% stanowią tzw. start-upy) na łączną kwotę udzielonych pożyczek i poręczeń pod kredyty w wysokości blisko 500 mln zł. Dystrybucję środków organizował Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. W drodze organizowanych przez menadżera konkursów wyłonieni zostali pośrednicy finansowi, którzy udzielają wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Dotychczasowy przebieg wdrażania Inicjatywy JEREMIE pokazuje, że tego typu instrument finansowania zwrotnego spotkał się z dużym zainteresowaniem a decyzja Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do inicjatywy JEREMIE oraz nawiązaniu współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przyniosła trwałe i długofalowe korzyści dla regionu. Wiadomo bowiem, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, zwiększy się skala wspierania przedsiębiorców poprzez instrumenty finansowe, a analizy przeprowadzone na podstawie doświadczeń pokazały, że mechanizmy wsparcia zwrotnego są bardziej skuteczne niż dotacje.

Wydatkowanie środków było wyjątkowo płynne, dzięki udziałowi profesjonalnych pośredników finansowych, którymi zostały regionalne instytucje finansowe a także banki spółdzielcze i komercyjne. To właśnie oni docierają  bezpośrednio do przedsiębiorców. Do końca 2013 roku Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE ogłosił łącznie 9 konkursów na 4 produkty finansowe w województwie zachodniopomorskim. Podpisanych zostało łącznie 30 umów z 17 pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 367,4 mln zł. co stanowi 131% alokacji środków przeznaczonych na realizację inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni funkcję Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE w 6 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i mazowieckim. Na koniec 2013 roku ogłoszonych zostało 47 konkursów oraz zawarto 157 umów z Pośrednikami Finansowymi. Łączna kwota udzielonego wsparcia wyniosła 2,2 mld zł. wobec 1,7 mld zł., stanowiących łączną kwotę przeznaczoną na realizację inicjatywy JEREMIE w tych województwach. Podobnie jak w ramach inicjatywy JEREMIE, Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera również przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Realizacja inicjatywy JEREMIE ma przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju firm poprzez poprawę ich dostępności do kapitału, z preferowaniem firm nowopowstałych - tzw. START-UP-ów o krótkiej historii działania, których projekty często nie miałyby szansy na realizację, gdyby nie oferowane wsparcie. Produkty JEREMIE skierowane są prawie do wszystkich branż i nie mają większych ograniczeń co do celu finansowania: finansowane są nie tylko cele inwestycyjne, ale także wszelkie przedsięwzięcia służące rozwojowi MŚP i tworzeniu nowych miejsc pracy. Patrząc na strukturę firm wspartych ze środków JEREMIE w woj. zachodniopomorskim, dominują w niej mikroprzedsiębiorstwa (ponad 90% wspartych przedsiębiorstw) z branż: handlowej, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. Odpowiada to strukturze podmiotów gospodarczych w regionie - ponad 96% firm to mikroprzedsiębiorstwa z dominacją branż: handlu, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: