Unijnepłatności.pl

NBS 2011/05

MILIARDY NA KONTACH O dopłaty bezpośrednie za 2010 r. zwróciło się do ARiMR około 1,375 mln beneficjentów. Z tej liczby 1,35 mln rolników, tj. 98 proc., otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali otrzymają ją po zakończeniu u nich kontroli, wymaganych prawem unijnym i krajowym. Dotychczas na konta bankowe ponad 1,34 mln rolników agencja przekazała 12,28 mld zł. We wszystkich krajach UE dopłaty bezpośrednie muszą być wypłacone do 30 czerwca br

W Polsce ich łączna kwota wyniesie 12,8 mld zł. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (30 września 2010 r.) oficjalnego kursu wymiany złotówki na euro, który wynosił wtedy 3,9847 złotego za euro (w 2009 r. 4,2 zł za euro). Suma dopłat bezpośrednich za 2010 r. będzie wyższa niż za 2009 r., bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrosła o 10 proc. i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100 proc. obowiązujących w państwach tzw. starej piętnastki UE.

Z informacji ARiMR wynika, że przekazanie na konta bankowe polskich rolników 22,32 mld zł wsparcia z PROW 2007-2013 stawia ich na pozycji lidera ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: