Unijny kapitał i poręczenia dla mikrobanków w Polsce

Relacje

24 marca 2011 r. odbyło się seminarium dla bankowości spółdzielczej pt. "Instrumenty finansowe PROGRESS. Możliwości współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym". Przedmiotem spotkania było zapoznanie banków spółdzielczych i zrzeszających z nowymi europejskimi oraz komercyjnymi instrumentami i ofertami wsparcia rozwoju akcji kredytowej, w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim dla firm typu start up.

 

Organizatorem spotkania był Związek Banków Polskich (Sekcja Banków Spółdzielczych i Zrzeszających) wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać wystąpień i przedyskutować w ramach części plenarnej oraz wziąć udział w zamkniętej części bilateralnej (w formie sesji matchmaking’owych).

EFI jest wyspecjalizowaną instytucją Unii Europejskiej, która zapewnia kapitał podwyższonego ryzyka oraz instrumenty gwarancyjne dla MŚP. Jego działania skupiają się na wspieraniu mikrofinansowania i finansowania we wczesnej fazie zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i najlepszymi praktykami.

“Według badania rynku jakie w styczniu br. przeprowadził Związek Banków Polskich, nowymi instrumentami UE interesuje się poważnie kilkadziesiąt banków spółdzielczych i zrzeszających. Banki te poszukują nowych form rozwoju oraz wiarygodnych partnerów, także zagranicznych. EFI na pewno jest taką instytucją. Cieszymy się że współpraca z naszymi partnerami z Luksemburga rozwija się, szczególnie że znaczenie Grupy EBI mocno wzrośnie w nowej perspektywie finansowej, tj. od 2014r.” – powiedział otwierając spotkanie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

 

110324.zbp.01.420x

 

Europejski Fundusz Inwestycyjny w im. Komisji Europejskiej zarządza wieloma programami wsparcia, w tym nową inicjatywą Unii Europejskiej pn. Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Według prognoz Komisji Europejskiej, początkowy wkład KE w European Progress Microfinance Fund w wysokości 100 mln EUR ma zlewarować do 500 ml euro mikrokredytów, co umożliwi Pośrednikom Finansowym udzielenie ok. 45 tysięcy pożyczek. W ramach tego programu EFI opracowuje i wdraża instrumenty poręczeniowe, kapitałowe oraz gotówkowe. W efekcie pośrednicy finansowi programu (np. banki, fundusze mikropożyczkowe) udostępniają beneficjentom końcowym (nowopowstającym mikro-przedsiębiorstwom) usługi finansowe na preferencyjnych warunkach. Związek Banków Polskich szacuje, że istnieje szansa na wykorzystanie nawet 15% całego budżetu programu poprzez polskie banki i w efekcie wygenerowanie akcji mikrokredytowej w wysokości co najmniej 250 mln złotych.

 

110324.zbp.02.420x

 

W Polsce EFI zamierza udzielać pośrednikom przede wszystkim pożyczek podporządkowanych oraz poręczeń portfelowych.

“Banki spółdzielcze i zrzeszające poszukują źródeł powiększenia kapitałów własnych. Takim źródłem mogą być pożyczki podporządkowane, które moglibyśmy zakwalifikować do funduszy uzupełniających. To z kolei umożliwiłoby finansowanie długoterminowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którego dzisiaj brakuje.”- powiedziała Teresa Kudlicka, przewodnicząca Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających przy Związku Banków Polskich, prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku.

 

110324.zbp.05.420x

 

Wykłady wygłosiły także: fundacja Microfinance Centre (MFC) oraz Fundusz CoopEst SA, planujące rozwój aktywności na rynku spółdzielczym.

Udostępnij artykuł: