UniKorona Pieniężny najlepszym funduszem w swojej kategorii według Analiz Online

Finanse i gospodarka

Subfundusz UniKorona Pieniężny z oferty Union Investment TFI został nagrodzony najwyższym, 5-gwiazdkowym ratingiem przez Analizy Online. W opinii analityków, UniKorona Pieniężny to "obecnie najlepszy fundusz wśród rozwiązań gotówkowych i pieniężnych".

Subfundusz UniKorona Pieniężny z oferty Union Investment TFI został nagrodzony najwyższym, 5-gwiazdkowym ratingiem przez Analizy Online. W opinii analityków, UniKorona Pieniężny to "obecnie najlepszy fundusz wśród rozwiązań gotówkowych i pieniężnych".

UniKorona Pieniężny jest obecnie największym dostępnym dla inwestorów indywidualnych funduszem w Polsce. Jego aktywa netto sięgają ponad 3,5 mld zł. Pomimo wielkości funduszu, Analizy Online bardzo pozytywnie oceniły wyniki inwestycyjne w relacji do jakości składników portfela. Co ważne, zdaniem analityków, "dobór solidnych emitentów sprawia, że atrakcyjna stopa zwrotu, wiąże się z relatywnie niedużym poziomem ryzyka kredytowego" (Źródło: analizy.pl). W uzasadnieniu do ratingu podkreślono, że ryzyko koncentracji nie jest wysokie, a dywersyfikacja portfela nie budzi zastrzeżeń. W ocenie autorów ratingu także opłaty za zarządzanie nie są wygórowane.

Subfundusz UniKorona Pieniężny (UniFunduszeFIO) to jedno z najstarszych i najefektywniejszych na polskim rynku rozwiązań pieniężnych i gotówkowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił 4,41% (dane na 14.10.2014).

Ratingi funduszy inwestycyjnych nadawane przez firmę Analizy Online należą do najbardziej szczegółowych narzędzi analitycznych na polskim rynku. Przy ich tworzeniu brane są pod uwagę zarówno elementy ilościowe (zysk, powtarzalność wyników, ryzyko, koszty), jak i jakościowe - kadra zarządzających funduszami czy organizacja procesu inwestycyjnego.

Źródło: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Udostępnij artykuł: