UNIMOT GAZ S.A. z nowym prezesem

Kadry / Tylko u nas

W poniedziałek 25 sierpnia Rada Nadzorcza UNIMOT GAZ S.A. powoła na stanowisko prezesa Zarządu Przemysława Podgórskiego. Wcześniej pełnił on w Spółce funkcję Członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa Bogusława Satławę, który pełnił tę funkcję od lipca 2013 r.

W poniedziałek 25 sierpnia Rada Nadzorcza UNIMOT GAZ S.A. powoła na stanowisko prezesa Zarządu Przemysława Podgórskiego. Wcześniej pełnił on w Spółce funkcję Członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa Bogusława Satławę, który pełnił tę funkcję od lipca 2013 r.

- Rada Nadzorcza podjęła odpowiedzialną decyzję - wyjaśnia Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ S.A. - Pan Bogusław Satława jest prezesem Zarządu PZL Sędziszów S.A. (spółki należącej do Grupy Kapitałowej Unimot Express), gdzie obecnie rozwijane ważne projekty biznesowe wiążą się ze znacznym zwiększeniem jego obowiązków. Z kolei osoba zarządzająca UNIMOT GAZ S.A. musi teraz sprostać nowym, poważnym wyzwaniom, jakie niesie ze sobą intensyfikacja działań Spółki w obszarze gazu ziemnego. Pan Przemysław Podgórski ma bogate  doświadczenie na rynku gazowniczym, zna ten rynek z wielu perspektyw. Ponadto uczestniczył w działalności Spółki UNIMOT GAZ S.A. od chwili jej powołania, nadzorował wiele projektów, dlatego jestem przekonany, że przy wsparciu nowych osób w Zarządzie doskonale pokieruje Spółką w jej ekspansji na nowe rynki - dodaje Adam Sikorski.

Nowy Prezes Zarządu jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Z Grupą UNIMOT związany jest od 2000 r., gdzie był odpowiedzialny m.in. za dział logistyki, zarządzanie aktywami i zarządzanie ryzykiem. W latach 2007-12 był Dyrektorem Działu Logistyki i Członkiem Zarządu Unimot Express Sp. z o.o. W 2012 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wytwórni Filtrów "PZL-Sędziszów" S.A. - spółki należącej do Grupy UNIMOT. Od 2012 r. do chwili obecnej zajmował stanowisko Członka Zarządu UNIMOT GAZ S.A. Od 2011 r. pełni też funkcję Członka Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego.

- Rada Nadzorcza obdarzyła mnie ogromnym zaufaniem - twierdzi Przemysław Podgórski. - Rozumiejąc wielką odpowiedzialność, liczę, że zarówno nowi Członkowie Zarządu, jak również wszyscy pracownicy UNIMOT GAZ S.A. wesprą mnie w podejmowanych wysiłkach, mających na celu przede wszystkim zwiększenie wartości i konkurencyjności Spółki. Biorąc pod uwagę, iż skład Zarządu zasiliły osoby o wysokich kompetencjach zawodowych - eksperci rynków finansowego i paliwowego, głęboko wierzę w pomyślność planowanych zamierzeń i wykorzystanie ogromnego potencjału naszej Spółki.

W skład Zarządu UNIMOT GAZ S.A. weszli: Małgorzata Garncarek, Dyrektor Finansowy Spółki, oraz Robert Brzozowski, Dyrektor Handlowy Spółki.

Źródło: www.unimot.pl

Udostępnij artykuł: