Union Investment TFI poszerza ofertę o PPK

Mój plan emerytalny / Z rynku

Logo Union Investment
Źródło: Union Investment

Union Investment TFI zaoferuje pracodawcom i pracownikom pracownicze plany kapitałowe (PPK), podała spółka.

#UnionInvestment TFI zaoferuje pracodawcom i pracownikom pracownicze plany kapitałowe #PPK

“Wybór firmy prowadzącej PPK będzie dla przedsiębiorców bardzo poważnym zadaniem. Decydując się na współpracę z daną instytucją finansową pracodawca powierza jej przyszłość finansową swoich pracowników. Jesteśmy przekonani, że nie tylko lata doświadczeń w prowadzeniu kont emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych przemawiają za wyborem Union Investment TFI” – powiedziała prezes Union Investment TFI Małgorzata Góra-Dubiela, cytowana w komunikacie.

Wniosek do UOKiK

Pod koniec listopada ub. r. Generali CEE Holding B.V. złożył wniosek do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Generali CEE Holding B.V. jest spółką należącą do grupy spółek kontrolowanych przez Assicurazioni Generali S..p.A. (Grupa Generali). Działalność Grupy Generali obejmuje ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia majątkowe, fundusze emerytalne oraz zarządzanie aktywami. Grupa Generali obecna jest w wielu krajach na świecie, w tym we Włoszech, Niemczech, Francji, a także w Europie Wschodniej, Azji lub Ameryce Łacińskiej.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej DZ Bank. Działalność Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest skupiona głównie w Polsce i obejmuje zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jak również dostarczanie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania aktywami.

PPK docelowo obejmą 11,5 mln osób

System PPK docelowo obejmie 11,5 mln osób. W ramach systemu, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5% dla pracodawcy i 2% dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia oraz pracownika – w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: