Union Investment TFI zyskuje aktywa

Finanse i gospodarka

Aktywa zarządzane przez Union Investment TFI wzrosły na koniec marca br. do 10,98 mld zł. Po raz pierwszy od wielu miesięcy inwestorzy wykazali bardzo duże zainteresowanie akcjami małych i średnich spółek.

Aktywa zarządzane przez Union Investment TFI wzrosły na koniec marca br. do 10,98 mld zł. Po raz pierwszy od wielu miesięcy inwestorzy wykazali bardzo duże zainteresowanie akcjami małych i średnich spółek.

W marcu br., podobnie jak w ostatnich miesiącach, w strukturze sprzedaży funduszy Union Investment TFI dominowały subfundusze pieniężnie - UniKorona Pieniężny, UniWIBID Plus i UniLokata. Znaczą zmianę widać natomiast w sentymencie inwestorów do polskich akcji. Przebojem marca okazał się subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO), który w wyniku nabyć, zamian oraz konwersji jednostek pozyskał prawie 100 mln zł netto.

- Zainteresowanie strategią akcyjną opartą o małe i średnie spółki ma silne podstawy. Po pierwsze, bilans szans i ryzyk dla tego segmentu prezentuje się obecnie dużo korzystniej niż dla spółek zgrupowanych w WIG20. Po drugie, wyniki wielu "misiów" za IV kwartał 2014 okazały się bardzo solidne i przebiły rynkowe oczekiwania. Po trzecie, oczekiwana poprawa koniunktury gospodarczej w Europie i Polsce w pierwszej kolejności przełoży się pozytywnie właśnie na ten segment rynku - wyjaśnia Maciej Kik, zarządzający subfunduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek.

Na koniec marca br. aktywa zgromadzone w subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek wynosiły 339,6 mln zł netto. Jego benchmark to: 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 1M.

Marcin Gliński

Udostępnij artykuł: