Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczyna XVI edycję Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Kadry

Nagroda ta przyznawana jest rokrocznie wybitnym polskim dziennikarzom za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej. W poprzednich edycjach tym wyróżnieniem uhonorowani zostali m.in.: Roman Młodkowski (TVN i TVN24), Witold Gadomski (Gazeta Wyborcza), Joanna Solska (Polityka), Tadeusz Mosz (TVP1). Laureatem ubiegłorocznej edycji został Wawrzyniec Smoczyński z tygodnika Polityka nominowany za artykuł Czas zapłaty. Zadłużony świat, w którym poruszył gorący temat zadłużenia wielu państw.

Dla tegorocznego zwycięzcy przewidziana jest nagroda w wysokości 15 000 złotych oraz statuetka patrona konkursu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zgodnie z regulaminem Nagrody nominowane publikacje oceniane będą wg następujących kryteriów: znaczenie dla edukacji ekonomicznej społeczeństwa, ważność poruszanej problematyki, poziom warsztatowy utworu. Na ocenę mogą mieć także wpływ inne elementy podnoszące w istotny sposób wartość publikacji, jak również zasługi dziennikarza w publicystyce ekonomicznej.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie polskie kolegia redakcyjne. Każda redakcja może wskazać nie więcej niż trzech dziennikarzy przy czym tylko jeden z nich może być pracownikiem redakcji zgłaszającej. Materiały muszą być opublikowane w okresie od 31 lipca 2010 do 31 lipca 2011 roku, także w mediach elektronicznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia 2011 r. Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi 3 października 2011 podczas 87 inauguracji roku akademickiego UEK. Nagrodę wręczy laureatowi wnuczka patrona Konkursu – dr Julita Maciejewicz-Ryś.

Formularz Nominacji

Zaproszenie do grona Jury tegorocznej edycji przyjęli już m.in.: Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz dotychczasowi laureaci Nagrody – Roman Młodkowski i Zbigniew Bartuś.

Mecenasem Nagrody jest Deutsche Bank PBC S.A a jej partnerem Grupa PZU SA. Patronem honorowym tegorocznej edycji zostało Ministerstwo Skarbu Państwa. Patronem medialnym Nagrody jest Polska Agencja Prasowa.

Szczegółowe informacje i regulamin na www.kwiatkowski.uek.krakow.pl.

Udostępnij artykuł: