UODO: XII edycja programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” startuje 1 września 2021 roku

Edukacja

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Chętnych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i wypełnienia formularza zgłoszeniowego, informuje w komunikacie Urząd.

UODO, logo
Źródło: uodo.gov.pl

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w dwunastej edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Chętnych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i wypełnienia formularza zgłoszeniowego, informuje w komunikacie Urząd.

Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych

Dyrektor szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli zainteresowany przystąpieniem do programu zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszenia, który jest dostępny pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/21/31.

Co wydarzy się w nadchodzącej edycji programu UODO dla szkół?

W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano w programie wiele ciekawych i praktycznych działań, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb przedstawicieli społeczności szkolnych – przede wszystkim dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów. Wśród planowanych działań znalazły się m.in.:

    - konferencje;

    - szkolenia oraz webinaria dla nauczycieli;

    - rozmaite bezpłatne opracowania tematyczne o ochronie danych osobowych oraz o prywatności, które nauczyciele będą mogli wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych czy pozalekcyjnych;

    - cykl porad adresowany do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w różnych sytuacjach codziennych, a także podczas korzystania przez uczniów z nowych technologii.

Uczestnictwo w programie to także okazja dla placówek oświatowych do tworzenia sieci wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli.

Czytaj także: UODO: 10 tys. złotych kary dla administratora za brak rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych

Dlaczego warto uczestniczyć w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”?

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach.

UODO od lat zachęca uczestników programu do podejmowania licznych inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Wiele z takich przedsięwzięć jest realizowanych z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, który przypada każdego roku 28 stycznia. Jednak w ciągu roku szkolnego okazji do bliższego poznania, zwłaszcza w wymiarze praktycznym, prawa ochrony danych czy prywatności w szkolnych warunkach jest o wiele więcej.

Jak pokazują doświadczenia z minionych edycji programu, inicjatywy podejmowane przez szkoły, służą społeczności szkolnej na wielu polach.

Dzięki uczestnictwu w programie dyrektorzy, nauczyciele oraz personel administracyjny poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

Z kolei uczniom program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym.

Ponadto wiele ciekawych informacji, np. o RODO, mogą dzięki programowi uzyskać także rodzice, co przyczynia się do podnoszenia ich świadomości na temat realizacji obowiązków szkoły związanych z przetwarzaniem danych osób, których dane dotyczą.

Czytaj także: Wycieki danych osobowych: wystąpienie UODO do władz Facebook Poland

Gdzie szukać szczegółowych informacji o programie edukacyjnym UODO?

Żeby dowiedzieć się więcej o celach programu i sposobie jego realizacji, można zapoznać się z informacji dostępnymi w nagraniu wideo:

https://video.uodo.gov.pl/video/ogolnopolski_program_edukacyjny_UODO.mp4

Więcej informacji o przebiegu realizacji programu oraz zasadach uczestnictwa w nim zawiera regulamin programu, który jest dostępny pod linkiem:

https://uodo.gov.pl/pl/21/32

Patroni i partnerzy

Program realizowany jest pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Czytaj także: UODO: kto i na jakich zasadach może weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko COVID-19?

Źródło: UODO
Udostępnij artykuł: