UOKiK: 20,75 mln zł kary dla Banku Millennium. Instytucja będzie się odwoływać

Z rynku

Bank Millennium nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. nałożenia kary wysokości 20,75 mln zł za przekazywanie klientom nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych i odwoła się od tej decyzji, podał bank.

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Bank Millennium nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. nałożenia kary wysokości 20,75 mln zł za przekazywanie klientom nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych i odwoła się od tej decyzji, podał bank.

#UOKiK: Bank #Millennium przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych. #BankMillennium

"Decyzja prezesa UOKiK nie jest ostateczna. Bank nie zgadza się z decyzją i w ustawowym terminie wniesie odwołanie" - czytamy w oświadczeniu Banku Millennium.W ocenie banku, prezes UOKiK nie miał podstaw by uznać odpowiedzi banku na reklamacje klientów za działanie wprowadzające w błąd."Treść odpowiedzi banku na reklamacje stanowi odzwierciedlenie jednej z dwóch możliwych interpretacji przepisów dotyczących wzajemnej relacji kontroli abstrakcyjnej odnoszącej się do wzorca umowy i kontroli indywidualnej odnoszącej się do konkretnej umowy. Stanowisko dotyczące wykładni prawa, przedstawione przez przedsiębiorcę w postępowaniu reklamacyjnym, jako uzasadnienie odmowy uwzględnienia reklamacji, nie może być w ogóle kwalifikowane w kategoriach nieuczciwej praktyki rynkowej" - czytamy dalej.

Decyzja dotyczy informacji przesłanych do 78 klientów w latach 2015-2016

Bank podał, że decyzja dotyczy informacji przesłanych do 78 klientów w latach 2015-2016. Urząd stwierdził zaniechanie tej praktyki 7 lutego 2016."Prezes UOKiK nie miał podstaw, by zobowiązać bank do informowania konsumentów, że wyłącznie interpretacja przepisów przyjęta przez UOKiK jest prawidłowa. Tym bardziej, że w uzasadnieniu decyzji prezes UOKiK wprost wskazuje, że rozważane w decyzji przepisy powodują „wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne w zakresie wzajemnego oddziaływania kontroli abstrakcyjnej i indywidualnej niedozwolonych postanowień umownych"" - wskazano także.Bank zaniechał stosowania kwestionowanej przez urząd praktyki. Jednak ze względu na to, że w jej wyniku konsumenci mogli zrezygnować z walki o swoje prawa, prezes UOKiK nałożył karę ponad 20 mln zł (20 748 675 zł). 

Skargi od klientów banku

Prezes UOKiK w październiku 2016 r. wszczął postępowanie przeciwko Bankowi Millennium. Wątpliwości wzbudziły przekazywane klientom informacje. Urząd otrzymywał skargi od konsumentów na to, że Bank Millennium stosuje klauzule niedozwolone. Kredytobiorcy składali do banku reklamacje, w których dochodzili swoich praw, powołując się na dwie klauzule wpisane w 2012 r. do rejestru postanowień niedozwolonych. Wg UOKiK, bank odpowiadał konsumentom, że uznanie stosowanej przez niego klauzuli za niedozwoloną i wpisanie jej do rejestru nie ma znaczenia w ich sytuacji."Naszym zdaniem, wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który zawarł z nim umowę i ma w niej takie postanowienie, może dochodzić swoich praw. Taka klauzula nie wiąże konsumentów już od chwili zawarcia umowy. Odpowiedzi udzielane przez bank mogły zniechęcać klientów do dochodzenia roszczeń" – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w materiale.  Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews, Informacja prasowa UOKiK

Udostępnij artykuł: