UOKiK: 26,9 mln zł kary dla Benefit Systems

Gospodarka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Benefit Systems karę w wysokości 26,9 mln zł za działania prowadzone w latach 2012-2017 - podała spółka w komunikacie. Benefit Systems nie zgadza się z decyzją urzędu i planuje złożyć odwołanie.

Urząd Ochrony KOnkurencji i Konsumentów - UOKIK - Logo
Źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Benefit Systems karę w wysokości 26,9 mln zł za działania prowadzone w latach 2012-2017 - podała spółka w komunikacie. Benefit Systems nie zgadza się z decyzją urzędu i planuje złożyć odwołanie.

Decyzja dotyczy jednego z trzech podejrzewanych przez UOKiK naruszeń, w związku z którymi urząd wszczął w 2018 roku postępowanie.

Praktyka ograniczająca konkurencję

Urząd uznał za praktykę ograniczającą konkurencję udział m.in. Benefitu w porozumieniu polegającym na podziale rynku w latach 2012-2017, co - jak podano - stanowi naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Spółka planuje złożyć odwołanie

Spółka nie zgadza się z decyzją urzędu i planuje złożyć odwołanie.

"Zakwestionowane działania realizowano w ramach tworzonej w tym okresie grupy kapitałowej, dlatego zdaniem spółki w świetle polskiego oraz unijnego prawa konkurencji czynności te nie powinny być przedmiotem postępowania antymonopolowego i kary" - podał Benefit Systems w komunikacie.

Czytaj także: UOKiK: ponad 723 mln zł kary dla Biedronki >>>

"Podmioty, których działalność w latach 2012-2017 badał UOKiK, były związane z nami kapitałowo, ekonomicznie lub osobowo w stopniu uprawniającym nas do uczestniczenia w podejmowanych przez nie decyzjach. Nasze zaangażowanie w ich działalność było elementem tworzenia grupy kapitałowej, czego dowodzi fakt, że większość podmiotów objętych postępowaniem UOKiK jest obecnie integralną częścią lub własnością Benefit Systems" - dodano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: