UOKiK: banki nie mogą jednostronnie zmieniać warunków umowy o kredyt hipoteczny, ponad 1,2 mln zł kary dla Raiffeisen

Z rynku

Banki nie mogą jednostronnie zmieniać ważnych warunków umów o kredyt hipoteczny, np. sposobów ustalania kursów walut. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) Tomasz Chróstny nałożył za takie praktyki ponad 1,2 mln zł kary na Raiffeisen Bank International, poinformował Urząd.

Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International Fot. stock.adobe.com/TeamDaf

Banki nie mogą jednostronnie zmieniać ważnych warunków umów o kredyt hipoteczny, np. sposobów ustalania kursów walut. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) Tomasz Chróstny nałożył za takie praktyki ponad 1,2 mln zł kary na Raiffeisen Bank International, poinformował Urząd.

#Banki nie mogą jednostronnie zmieniać ważnych warunków umów o kredyt hipoteczny, np. sposobów ustalania kursów walut, prezes @UOKiKgovPL nałożył za takie praktyki ponad 1,2 mln zł kary na #Raiffeisen Bank International #UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję dotyczącą jednostronnej zmiany warunków umów o kredyt hipoteczny indeksowany i denominowany głównie do franka szwajcarskiego przez Raiffeisen Bank International (RBI). Bank ten wprowadził w 2016 r. arbitralnie nowe sposoby wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych– odsyłał kredytobiorców do serwisu Reuters, dodając 'Indeks Marżowy Banku'.

Praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów

Prezes UOKiK uznał takie zmiany za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

"Zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut, od których zależy wielkość zadłużenia i wysokość poszczególnych rat płaconych przez kredytobiorców, to bardzo ważny element umowy o kredyt hipoteczny. Takich postanowień nie wolno jednostronnie zmieniać w umowach zawieranych na czas oznaczony, w których dochodzi do zadłużenia się konsumentów. Konsumenci, którzy nie zgadzali się na zmiany, mogli teoretycznie wypowiedzieć umowy, ale oznaczałoby to konieczność dokonania natychmiastowej spłaty całego zadłużenia. Wybór więc był fikcyjny, a banki wykorzystały swoją silniejszą pozycję, żeby narzucić swoje warunki" – powiedział Chróstny, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: UOKiK: 26,6 mln zł kary dla BNP Paribas, 10,5 mln zł dla Banku Millennium i 23,6 mln zł dla Santander Bank Polska >>>

Istotne warunki umów na czas oznaczony, przy których istnieje możliwość zadłużenia się konsumentów, mogą zostać zmienione wyłącznie na skutek dobrowolnego porozumienia banku i konsumenta. Jeżeli klient nie zgodziłby się na nie, to umowa powinna być wykonywana na dotychczasowych zasadach.

Stanowisko Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International powoływał się na – zakwestionowane przez prezesa UOKiK - jednostronne doprecyzowanie postanowień regulaminów przed sądami powszechnymi, w sporach z frankowiczami.

Miało to na celu przekonanie sądów i konsumentów o rzekomym „naprawieniu" niejasnych zasad ustalania przez bank kursów walut, na podstawie których wyliczana jest rata do zapłaty w złotówkach. Tego rodzaju postanowienia są uważane za niedozwolone. Prezes UOKiK ostatnio ukarał za to trzy banki. Postępowanie klauzulowe RBI jest w toku.

UOKiK zaznacza, że przedsiębiorcy nie mogą arbitralnie uszczegóławiać ani zmieniać w trakcie wykonywania umowy postanowień, które mają charakter niedozwolony. Wielokrotnie się na ten temat wypowiadał Trybunał Sprawiedliwości UE, podkreślono w komunikacie.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Raiffeisen Bank International karę w wysokości ponad 1,2 mln zł (1 224 498 zł). Bank – po uprawomocnieniu się decyzji - musi poinformować konsumentów o decyzji prezesa Urzędu i skutkach z tego wynikających.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: