UOKiK będzie mógł nakładać kary na menedżerów naruszających interesy konsumentów

Firma

Logo UOKiK
Źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł będzie mógł nałożyć kary na menedżerów, którzy umyślnie naruszyli zbiorowe interesy konsumentów lub za wiedzą których firmy stosują klauzule niedozwolone - podał w komunikacie UOKiK.

@UOKiKgovPL będzie mógł nakładać #kary na menedżerów naruszających interesy konsumentów #UOKiK

Wysokość tych kar to maksymalnie 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego – 5 mln zł. UOKiK uzyska możliwość nakładania tego typu kar od soboty 15 grudnia, kiedy wejdą w życie niektóre przepisy nowelizacji ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym.

Sankcja finansowa na osobę fizyczną może być orzekana w decyzji, w której prezes UOKiK nałoży karę na przedsiębiorcę. Do tej pory taka możliwość istniała za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji.

– Nowe kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to kolejny krok w walce z nadużyciami na rynku finansowym. Będziemy korzystać z nowych narzędzi, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że to decyzje oraz nadzór kadry zarządzającej mają ogromny wpływ na stosowanie przez firmę praktyk, które naruszają prawa konsumentów. Może to być np. wywieranie presji na sprzedawców, by pozyskiwali jak najwięcej klientów, nawet kosztem wprowadzania ich w błąd – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Kary nałożone na branżę finansową będą zasilać nowopowstały Fundusz Edukacji Finansowej – podał w komunikacie UOKiK. Jego celem jest zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

UOKiK liczy też, że dzięki nowelizacji usprawni się wymiana informacji między organami administracji, ponieważ prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i będzie brał udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

Zmiany w KNF: do poszerzonego składu wejdą przedstawiciele BFG i UOKiK>>

Źródło: UOKiK

Udostępnij artykuł: