UOKiK: dwa postępowania ws. Idea Banku. Instytucja nie zgadza się z zarzutami

Z rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął dwa postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podał bank. Jednocześnie Idea Bank poinformował, że nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął dwa postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podał bank. Jednocześnie Idea Bank poinformował, że nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować.

.@IdeaBankSA nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować #IdeaBank #UOKiK @UOKiKgovPL

Postępowania dotyczą podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czego dotyczą postępowania UOKiK?

Wszczęte postępowania dotyczą:

"1) postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez emitenta praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w związku z oferowaniem możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi angażującymi środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte;

2) postępowania w sprawie podejrzenia stosowania przez emitenta praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w toku prezentowania przez emitenta informacji o możliwości nabycia i proponowania konsumentom nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, reprezentowane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w postanowieniach, postępowania mogą zakończyć się wydaniem:

1) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie jej stosowania

2) decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającej zaniechanie jej stosowania

3) decyzji zobowiązującej, w której prezes UOKiK nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wykonania złożonych przez przedsiębiorcę zobowiązań do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom, wymieniono w informacji.

Czytaj także: Idea Bank po kontroli celno-skarbowej. Co wykazała?

"Emitentowi przysługuje prawo ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych przez UOKiK w postanowieniach. Emitent wskazuje, że na tym etapie postępowania nie podziela argumentacji UOKiK oraz nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować" - napisano w komunikacie.

"Emitent nie wyklucza, iż w przyszłości niekorzystne dla emitenta rozstrzygnięcia UOKiK kończące postępowania, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta, jednak na obecnym etapie nie jest możliwe prognozowanie w tym zakresie jakichkolwiek kwot. Dalsze, kluczowe informacje na temat postępowań emitent będzie przekazywać w odrębnych raportach bieżących" - czytamy dalej.

Czytaj także: Idea Bank z tytułem „Innowacyjnej Firmy 2019” >>>

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: