UOKiK: ok. 13,5 mln zł kary dla sześciu firm za zmowę w przetargu PKP PLK

Gospodarka

Tomasz Chróstny
Tomasz Chróstny Fot. UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ok. 13,5 mln zł kary na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych za zawarcie przez nich zmowy przetargowej na dostawę produktów dla PKP PLK, podał Urząd.

.@UOKiKgovPL nałożył ok. 13,5 mln zł kary na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych za zawarcie przez nich zmowy przetargowej na dostawę produktów dla @PKP_PLK_SA #PKP #PKPPLK

Ukarani przedsiębiorcy to: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów wraz ze spółkami zależnymi – Trade-Port i Nasycalnią Podkładów w Czeremsze, a także ThyssenKrupp GFT Polska, Track Tec oraz Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim. Wszyscy wzięli udział w przetargu organizowanym przez PKP PLK na dostawy w latach 2014 i 2015 drewnianych podkładów kolejowych. Byli to jedyni w Polsce przedsiębiorcy, którzy mogli dostarczyć ten produkt zamawiającemu. Przetarg podzielony był na dwa zadania, na których rozstrzygnięcia usiłowali wpłynąć uczestnicy zmowy, podano.

Jak działał mechanizm niedozwolonego porozumienia?

„W materiałach zebranych w czasie naszego postępowania doskonale widać mechanizm niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach w ramach przetargu oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Ustalono zatem w ramach porozumienia nie tylko warunki finansowe, ale także podział realizacji prac, bowiem podmioty niewyłonione w przetargu miały następnie realizować projekt razem z tymi, którym przypadło zamówienie. W zmowie wzięli udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wówczas w stanie złożyć ofertę, co oznacza, że zamawiający nie miał możliwości uczciwego wyboru wykonawcy” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: UOKiK: 4,91 mln zł kary dla Deutsche Bank Polska >>>

Przedsiębiorcy ustalili, że ThyssenKrupp i KZN Bieżanów utworzą konsorcjum i razem z Track Tec złożą oferty na obydwa zadania. Pozostali przedsiębiorcy mieli nie brać udziału w przetargu, ponieważ udział większej liczby oferentów oznaczałby konieczność rywalizacji w aukcji elektronicznej. Pierwsze zadanie wygrać miał Track Tec, a drugie konsorcjum ThyssenKrupp-KZN Bieżanów. Łączna liczba podkładów dostarczanych w obu tych zadaniach miała zostać podzielona w stosunku: 45% dla Track Tec i 55% dla konsorcjum ThyssenKrupp-KZN Bieżanów. Ponadto ceny podkładów w składanych ofertach miały wzrosnąć w stosunku do cen z 2013 r. o 3% dla dostaw w roku 2014 i o 5% w 2015 r., wskazano również.

Podmioty, które nie wystartowały w przetargu, miały uczestniczyć w realizacji zamówienia. W ramach zadania drugiego faktyczne dostawy miały być wykonywane w równych częściach przez Nasycalnię w Koźminie i Nasycalnię w Czeremsze. Dostawy wyposażenia i dodatkowych akcesoriów do podkładów (np.: śruby, nakrętki) dla obu zadań miały być realizowane przy udziale Trade-Port, podano w materiale.

Decyzja nie jest prawomocna

„Prezes Urzędu Tomasz Chróstny nałożył na uczestników zmowy przetargowej kary w łącznej wysokości blisko 13,5 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Czytaj także: UOKiK: 115 mln zł dla właściciela sieci Biedronka za naruszanie praw konsumentów >>>

Poszczególni przedsiębiorcy otrzymali następujące kary:

Track Tec z Warszawy – 7 579 902,27 zł

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe ‚Bieżanów’ – 2 948 654,16 zł

Nasycalnia Podkładów w Czeremsze – 1 543 545,62 zł

Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim – 1 312 465,85 zł

ThyssenKrupp GFT Polska – 83 269,76 zł

Trade-Port z Katowic – 4 484,25 zł” – podsumowano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: