UOKiK: PFR Starter FIZ z 10 podmiotami chcą utworzyć KnowledgeHub Starter

Z rynku

PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PFR Starter FIZ), KnowledgeHub Starter, Knowledge Hub, oraz 8 osób fizycznych: Marcin Woźniak, Marcin Gaworski, Daniel Kaczmarek, Adrian Radomski, Damian Rutkowski, Konrad Spoczyński, Adrian Tureniec, Adam Dyba złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą KnowledgeHub Starter ASI.

Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą #KnowledgeHubStarter #UOKiK

Wniosek wpłynął 28 lipca, sprawa jest w toku.

Zgłaszany zamiar koncentracji polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą KnowledgeHub Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przez PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PFR Starter FIZ) oraz KnowledgeHub Starter, oraz Knowledge Hub oraz osiem osób fizycznych.

KnowledgeHub Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna jest tworzona w wykonaniu Ramowej Umowy Inwestycyjnej z 18 maja 2018 r., której stronami są ww. przedsiębiorcy, zwartej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.1., Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałanie 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne startupy – Starter, wdrażanego przez PFR Starter FIZ.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: