UOKiK: pierwsza decyzja o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej

Gospodarka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał pierwszą decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej dotyczącą nieprawidłowości działań spółki Cykoria, podał regulator. Cykoria zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych działań.

#UOKiK wydał pierwszą decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, dotyczącą spółki #Cykoria @UOKiKgovPL

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy 15 lutego 2018 r.

“Wydłużanie czasu na zapłatę, brak informacji o terminie dostaw i nakłanianie do rezygnacji z części należności – to praktyki stosowane przez spółkę Cykoria wobec dostawców marchwi” – czytamy w komunikacie.

Po wszczęciu postępowania Cykoria zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych działań. Spółka zobowiązała się do skrócenia o dwa miesiące okresu skupu marchwi i zagwarantowania odbioru 85 % surowca do końca roku. Ponadto Cykoria będzie płaciła swoim kontrahentom w ciągu 45 dni od dostawy lub otrzymania faktury, podano także.

UOKiK wydał postanowienie, iż umowy muszą być zmienione w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji. Cykoria będzie musiała potem złożyć sprawozdanie z realizacji zobowiązania.

“Uznaliśmy, że przyjęcie zobowiązania pozwoli na szybkie wyeliminowanie praktyk szkodliwych dla rolników. Cieszy fakt, że spółka od razu zadeklarowała współpracę z Urzędem. Mam nadzieję, że w kolejnych postępowaniach z zakresu przewagi kontraktowej inni przedsiębiorcy zaprezentują podobna postawę” – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Kiedy występuje przewaga kontraktowa?

UOKiK wyjaśnia, że przewaga kontraktowa występuje, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców. Maksymalna kara za wykorzystywanie przewagi kontraktowej wynosi 3% obrotu przedsiębiorcy osiągniętego rok wcześniej. Postępowanie może się również skończyć bez sankcji pieniężnej. Urząd może odstąpić od kary, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków, podano także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: